Κατασκευές και εγκαταστάσεις στους δημόσιους κοινόχρηστους χώρους για τις οποίες δεν απαιτείται οικοδομική άδεια

03/12/2020  |  Επικαιρότητα   |   0 Σχόλια
Κατασκευές και εγκαταστάσεις στους δημόσιους κοινόχρηστους χώρους για τις οποίες δεν απαιτείται οικοδομική άδεια

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 5287/Β/1.12.2020 η υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/113130/3420 Απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας «Κατασκευές και εγκαταστάσεις στους δημόσιους κοινόχρηστους χώρους για τις οποίες δεν απαιτείται οικοδομική άδεια».

Με την απόφαση αυτή αντικαθίσταται η υπ’ αρ. 52716/2001 απόφαση της Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων «Κατασκευές και εγκαταστάσεις στους κοινόχρηστους χώρους του οικισμού για τις οποίες δεν απαιτείται άδεια οικοδομής» (Β΄ 1663).

Συγκεκριμένα ορίζεται ότι δεν απαιτείται οικοδομική άδεια για συγκεκριμένες κατηγορίες κατασκευών και εγκαταστάσεων των παρ. 1 & 2 του άρθρου 20 του Ν. 4067/2012 στους δημόσιους κοινόχρηστους χώρους. Για τις περιπτώσεις της παρ. 1 του άρθρου 20 του Ν. 4067/2012 απαιτείται απόφαση του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου και έγκριση της αντίστοιχης μελέτης από την αρμόδια τεχνική υπηρεσία του Δήμου ή, ελλείψει αυτής, της οικείας Περιφέρειας. Για τις περιπτώσεις της παρ. 2 του άρθρου 20 του Ν. 4067/2012 απαιτείται κοινοποίηση της μελέτης στην οικεία Υπηρεσία Δόμησης.

Στην περίπτωση υπέργειων κατασκευών και εγκαταστάσεων, απαιτείται έγκριση του οικείου Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής (ΣΑ).Σχετικά Άρθρα

Τελευταία Νέα