Κατατέθηκε ο Φάκελος για την Έγκριση Ανάπτυξης του Επιχειρηματικού Πάρκου Εξυγίανσης Οινοφύτων

11/05/2022  |  Εταιρικά Νέα   |   0 Σχόλια
Κατατέθηκε ο Φάκελος για την Έγκριση Ανάπτυξης του Επιχειρηματικού Πάρκου Εξυγίανσης Οινοφύτων

Ολοκληρώθηκε η σύνταξη και η υποβολή του Φακέλου – Αίτησης Έγκρισης Ανάπτυξης του Επιχειρηματικού Πάρκου Εξυγίανσης (ΕΠΕ) Οινοφύτων στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης.

Το ΕΠΕ Οινοφύτων αποτελεί το πρώτο εγχείρημα για την ανάπτυξη επιχειρηματικού πάρκου εξυγίανσης και στοχεύει να αντιμετωπίσει τα περιβαλλοντικά προβλήματα της μεγαλύτερης άτυπης βιομηχανικής συγκέντρωσης στη χώρα.

Πρωτεύουσα παράμετρος του προκαταρκτικού σχεδιασμού που ολοκληρώθηκε για την υποβολή του Υποβολή Φακέλου – Αίτησης Έγκρισης Ανάπτυξης είναι η αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προβλημάτων που έχει προκαλέσει η άτυπη βιομηχανική ανάπτυξη εδώ και δεκαετίες στην περιοχή των Οινοφύτων και στον π. Ασωπό.

Η εταιρεία μας ΡΟΪΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. (Leader), σε συνεργασία με την εταιρεία ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε., παρέχει υπηρεσίες συμβούλου για τη σύνταξη των απαιτούμενων τεχνικών μελετών και την υποστήριξη της Εταιρείας Ανάπτυξης του Επιχειρηματικού Πάρκου Οινοφύτων Ασωπού Α.Ε. (Ε.ΑΝ.Ε.Π. Ο.Α. Α.Ε.) στη διαδικασία υποβολής του αιτήματος ανάπτυξης του ΕΠΕ στην περιοχή της Άτυπης Βιομηχανικής Συγκέντρωσης (ΑΒΣ) των Οινοφύτων.

Ο πρωτοποριακός χαρακτήρας και το μέγεθος του μελετώμενου υποδοχέα, το ιδιοκτησιακό καθεστώς, ο κατακερματισμός και οι αλληλεπικαλύψεις των καθεστώτων χρήσεων γης και των αρμοδιοτήτων διαχείρισης των υφιστάμενων δικτύων υποδομής, αλλά και η δυναμική των εγκατεστημένων επιχειρήσεων αποτέλεσαν τις σημαντικότερες προκλήσεις για τον περιβαλλοντικό, τον πολεοδομικό σχεδιασμό και τον σχεδιασμό των δικτύων υποδομής που ολοκλήρωσε επιτυχώς η σύμπραξή μας στο στάδιο υποβολής του Φακέλου – Αίτησης Έγκρισης Ανάπτυξης.

Η ΑΒΣ των Οινοφύτων, στην οποία έχουν εγκατασταθεί και λειτουργούν εκατοντάδες επιχειρήσεις με σημαντική εξαγωγική δραστηριότητα και παραγωγή που αντιστοιχεί στο 1/3 του βιομηχανικού ΑΕΠ της χώρας, αποτελεί περιοχή συνεχούς προσέλκυσης επιχειρηματικού ενδιαφέροντος για εγκατάσταση. Ωστόσο η απουσία πολεοδομικού σχεδιασμού και των απαιτούμενων τεχνικών υποδομών (εγκαταστάσεις επεξεργασίας αποβλήτων, δίκτυα αποχέτευσης ομβρίων/ ακαθάρτων, ενεργειακό δίκτυο, οδικό δίκτυο, κ.λπ.), έχει αρνητικές συνέπειες στο περιβάλλον, το τοπίο και την κατανάλωση φυσικών πόρων, όσο και στη λειτουργία των επιχειρήσεων. Με το χαρακτηρισμό της ως «περιοχή που χρήζει περιβαλλοντικής και λειτουργικής εξυγίανσης» κατά την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 56 του Ν. 3982/2011, δόθηκε η δυνατότητα οργάνωσης και ανάπτυξης ως Επιχειρηματικό Πάρκο Εξυγίανσης (ΕΠΕ), δηλαδή ως υποδοχέα που θα εξασφαλίζει τις προϋποθέσεις βιώσιμης ανάπτυξης της βιομηχανικής και συναφούς δραστηριότητας στην περιοχή τόσο για τις υφιστάμενες επιχειρήσεις όσο και για όσες εγκατασταθούν στο μέλλον.

Στον Φάκελο του Επιχειρηματικού σχεδίου περιλαμβάνονται η Μελέτη Τεχνικής Οργάνωσης – Πρόταση Πολεοδομικής Οργάνωσης ΕΠΕ, το Τοπογραφικό Διάγραμμα – Μελέτη Οριοθέτησης ΕΠΕ Οινοφύτων, η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, το Σχέδιο Κανονισμού Λειτουργίας του ΕΠΕ καθώς και οι απαιτούμενες Τεχνικές Προκαταρκτικές Μελέτες Έργων Υποδομής, συνολικού προϋπολογισμού €116 εκ. (πλέον ΦΠΑ).

Το προσεχές διάστημα αναμένεται η εξέταση του Φακέλου από τη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας, η συμπλήρωσή του όπου χρειάζεται, και η συστηματική συνεργασία με την Ε.ΑΝ.Ε.Π. Ο.Α., με στόχο την έκδοση της ΚΥΑ Έγκρισης Ανάπτυξης του Πάρκου μέχρι το τέλος του 2022.

 

 Σχετικά Άρθρα

Τελευταία Νέα