Κατευθυντήρια Οδηγία ΕΑΑΔΗΣΥ για την τροποποίηση των συμβάσεων

30/06/2017  |  Επικαιρότητα   |   0 Σχόλια
Κατευθυντήρια Οδηγία ΕΑΑΔΗΣΥ για την τροποποίηση των συμβάσεων

Η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ), στο πλαίσιο της αρμοδιότητας της Αρχής για την έκδοση κατευθυντήριων οδηγιών προς τους αρμόδιους δημόσιους φορείς και τις αναθέτουσες αρχές, σχετικά με ζητήματα δημοσίων συμβάσεων που αφορούν ιδίως στην ερμηνεία της σχετικής εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας (αρθ. 2 παρ. 2 περ. δ’ του ν. 4013/2011), εξέδωσε την Κατευθυντήρια Οδηγία 22/2017 (απόφαση 44/09-06-2017 της Αρχής), η οποία παρουσιάζει ζητήματα που αφορούν στην τροποποίηση των συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους.

Ειδικότερα, με την Οδηγία αυτή παρουσιάζονται αναλυτικά οι προϋποθέσεις των επιτρεπτών τροποποιήσεων της αρχικής σύμβασης, προσεγγίζονται και αποσαφηνίζονται, κατά το δυνατόν, τα ιδιάζοντα νομικά ζητήματα που εγείρονται κατά την τροποποίηση των συμβάσεων, όσο αυτές διαρκούν, σε σχέση με τη νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των εθνικών δικαστηρίων.Σχετικά Άρθρα

Τελευταία Νέα