Κατευθυντήριες Γραμμές για τη Διαχείριση Λυμάτων Μικρών Οικισμών

03/05/2012  |  Επικαιρότητα   |   0 Σχόλια
Κατευθυντήριες Γραμμές για τη Διαχείριση Λυμάτων Μικρών Οικισμών

Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων (ΕΓΥ) του ΥΠΕΚΑ Κείμενο Κατευθυντήριων Γραμμών (guidelines) για τη Διαχείριση Λυμάτων Μικρών Οικισμών.

Πρόκειται για ένα Οδηγό κατευθύνσεων προς τους αρμόδιους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης για την επιλογή συστημάτων διαχείρισης των λυμάτων μικρών οικισμών (< 2.000 κατοίκων), με βάση την κωδικοποίηση της διεθνούς εμπειρίας και τεχνογνωσίας και την προσαρμογή τους στις συνθήκες της χώρας μας.

Οι εν λόγω Κατευθυντήριες Γραμμές βασίστηκαν και περιλαμβάνονται σε σχετική μελέτη της εταιρείας μας ΡΟΪΚΟΣ ΑΕ, η οποία εκπονήθηκε στο πλαίσιο της σύμβασης «Τεχνική Υποστήριξη της ΕΓΥ για τον Προσδιορισμό Κατάλληλων Συστημάτων και την ανάπτυξη κριτηρίων επιλογής για την επεξεργασία λυμάτων οικισμών Δ’ προτεραιότητας», η οποία ανατέθηκε από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» του ΥΠΕΚΑ. Στη μελέτη αυτή εξετάζονται εναλλακτικά συστήματα επεξεργασίας λυμάτων για οικισμούς Δ’ Προτεραιότητας, καθώς και συστήματα επεξεργασίας κατάλληλα για εφαρμογή σε επίπεδο μεμονωμένης κατοικίας (χωρίς σύνδεση με κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων).Σχετικά Άρθρα

Δεν υπάρχουν σχετικά άρθρα

Τελευταία Νέα

 • Υπογραφή νέας σύμβασης με το ΤΕΕ για το ΤΠΣ Άνδρου
    Η εταιρεία μας ΡΟΪΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε., σε συνεργασία με την εταιρεία ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε. - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, κατόπιν ανοικτού διαγωνισμού, ανέλαβε από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, το οποίο...
 • Νέος Κτιριοδομικός Κανονισμός
    Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β 3985/22.06.2023 η υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/66006/2360 Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας με θέμα: «Έγκριση Κτιριοδομικού Κανονισμού». Σκοπός του κανονισμού είναι η ρύθμιση της κατασκευής...
 • Υπογραφή νέας σύμβασης με το ΤΕΕ
    Η εταιρεία μας ΡΟΪΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε., σε συνεργασία με την εταιρεία ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε. - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, κατόπιν ανοικτού διαγωνισμού, ανέλαβε από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας το οποίο...
 • Υπογραφή 2ου & 3ου Κατασκευαστικού Συμβολαίου της Γ’ Φάσης Αποχέτευσης Λάρνακας
  Σε συνέχεια της υπογραφής του Κατασκευαστικού Συμβολαίου Γ2, το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας (ΣΑΛ) προχώρησε στην υπογραφή Συμφωνίας για άλλα δύο κατασκευαστικά Συμβόλαια της Γ’ Φάσης του Αποχετευτικού Συστήματος Λάρνακας: Στις 2/6/2023...
 • Υπογραφή νέας σύμβασης με την Ανάπλαση Αθήνας ΑΕ
  Υπογραφή νέας σύμβασης με την Ανάπλαση Αθήνας ΑΕ Η εταιρεία μας, κατόπιν σχετικού διαγωνισμού, ανέλαβε από την Ανάπλαση Αθήνας ΑΕ, την εκτέλεση της σύμβασης: «Μελέτη δημιουργίας μουσείου γλυπτικής Λουκίας Γεωργαντή». Η...