Κατευθυντήριες Γραμμές για τη Διαχείριση Λυμάτων Μικρών Οικισμών

03/05/2012  |  Επικαιρότητα   |   0 Σχόλια
Κατευθυντήριες Γραμμές για τη Διαχείριση Λυμάτων Μικρών Οικισμών

Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων (ΕΓΥ) του ΥΠΕΚΑ Κείμενο Κατευθυντήριων Γραμμών (guidelines) για τη Διαχείριση Λυμάτων Μικρών Οικισμών.

Πρόκειται για ένα Οδηγό κατευθύνσεων προς τους αρμόδιους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης για την επιλογή συστημάτων διαχείρισης των λυμάτων μικρών οικισμών (< 2.000 κατοίκων), με βάση την κωδικοποίηση της διεθνούς εμπειρίας και τεχνογνωσίας και την προσαρμογή τους στις συνθήκες της χώρας μας.

Οι εν λόγω Κατευθυντήριες Γραμμές βασίστηκαν και περιλαμβάνονται σε σχετική μελέτη της εταιρείας μας ΡΟΪΚΟΣ ΑΕ, η οποία εκπονήθηκε στο πλαίσιο της σύμβασης «Τεχνική Υποστήριξη της ΕΓΥ για τον Προσδιορισμό Κατάλληλων Συστημάτων και την ανάπτυξη κριτηρίων επιλογής για την επεξεργασία λυμάτων οικισμών Δ’ προτεραιότητας», η οποία ανατέθηκε από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» του ΥΠΕΚΑ. Στη μελέτη αυτή εξετάζονται εναλλακτικά συστήματα επεξεργασίας λυμάτων για οικισμούς Δ’ Προτεραιότητας, καθώς και συστήματα επεξεργασίας κατάλληλα για εφαρμογή σε επίπεδο μεμονωμένης κατοικίας (χωρίς σύνδεση με κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων).Σχετικά Άρθρα

Δεν υπάρχουν σχετικά άρθρα

Τελευταία Νέα