Συμπλήρωση Κανονισμού Αμοιβών ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ.

17/04/2012  |  Επικαιρότητα   |   0 Σχόλια
Συμπλήρωση Κανονισμού Αμοιβών ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ.

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β 832-19.03.2012 η ΥΑ 11773/2012 «Τροποποίηση της 28766/29?6?2011 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Έγκριση Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. για μελέτες κτηματογράφησης για τη δημιουργία του Εθνικού Κτηματολογίου» (Β΄ 1588)».
Με την απόφαση αυτή καθορίζεται αμοιβή 8,50 € ανά στρέμμα, για εργασίες που απαιτούνται σε αστικές περιοχές για την κατάρτιση των προσωρινών κτηματολογικών διαγραμμάτων της ανάρτησης, στην περίπτωση που δεν διατίθενται για τις περιοχές αυτές ψηφιακές ορθοφωτογραφίες διακριτικής ικανότητας έως 25 εκατοστών στο έδαφος, ούτε υφίστανται κυρωμένες και μεταγεγραμμένες διοικητικές πράξεις.Σχετικά Άρθρα

Τελευταία Νέα