Νέα Κ.Υ.Α. για θέματα ανάπτυξης και λειτουργίας ΕΠΕ και ΕΠΕΒΟ

09/10/2013  |  Επικαιρότητα   |   0 Σχόλια
Νέα Κ.Υ.Α. για θέματα ανάπτυξης και λειτουργίας ΕΠΕ και ΕΠΕΒΟ

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2495 Β’/4-10-2013 η ΚΥΑ των Υπουργών Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας και ΠΕΚΑ Φ/Α.15/3/11261/821/30.09.2013, η οποία περιλαμβάνει διατάξεις για τον καθορισμό των απαιτούμενων δικαιολογητικών που πρέπει να υποβληθούν από την Εταιρία Ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου (ΕΑΝΕΠ) για την ανάπτυξη Επιχειρηματικού Πάρκου Εξυγίανσης (ΕΠΕ) και Επιχειρηματικού Πάρκου Ενδιάμεσου Βαθμού Οργάνωσης (ΕΠΕΒΟ).

Η απόφαση ρυθμίζει ζητήματα όπως ο τρόπος οργάνωσης των ΕΠΕ / ΕΠΕΒΟ, τα αναγκαία ελάχιστα έργα υποδομής, τον τύπο και τις προδιαγραφές της μελέτης χαρακτηρισμού της περιοχής για περιβαλλοντική και λειτουργική εξυγίανση και της μελέτης συνδρομής των προϋποθέσεων ίδρυσης ΕΠΕΒΟ, καθώς και άλλα σχετικά θέματα ανάπτυξης και λειτουργίας ΕΠΕ/ ΕΠΕΒΟ σύμφωνα με το άρθρο 56, παρ. 12 του N. 3982/11 «Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών, επαγγελματικών & μεταποιητικών δραστηριοτήτων και Επιχειρηματικών Πάρκων (ΕΠ) κ.ά. διατάξεις» (ΦΕΚ 143 Α’/17-6-2011).

Καθορίζονται επίσης οι περιοχές της Ελληνικής επικράτειας που δεν διαθέτουν Οργανωμένο Υποδοχέα Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων (ΟΥΜΕΔ) ούτε επαρκή δυναμική για τη δημιουργία του, στις οποίες δύναται η χωροθέτηση και λειτουργία έως δύο ΕΠΕΒΟ ανά Περιφερειακή Ενότητα. Οι περιοχές αυτές, όπως ορίζεται στο Παράρτημα ΙΙ της ΚΥΑ αφορούν στις εξής Περιφερειακές Ενότητες: Ευρυτανίας, Λευκάδας, Γρεβενών, Ζακύνθου, Σάμου, Χίου, Άρτας, Λακωνίας, Πιερίας, Αργολίδας, Λέσβου, Κέρκυρας, Κυκλάδων, Τρικάλων, Ημαθίας, Ηλείας, Δωδεκάνησου και Κορινθίας.Σχετικά Άρθρα

Τελευταία Νέα