Έκδοση Κ.Υ.Α. για τη Διαχείριση Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων

15/05/2012  |  Επικαιρότητα   |   0 Σχόλια
Έκδοση Κ.Υ.Α. για τη Διαχείριση Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β 1537/8.5.2012 η Κ.Υ.Α. οικ.146163/3.5.2012 «Μέτρα και Όροι για τη Διαχείριση Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων».

Η απόφαση εκδόθηκε κατ’ εφαρμογή της παρ. 7 του άρθρου 38 του Ν. 4042/2012 «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος − Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ – Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων − Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ – Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» και καθορίζει τα ειδικότερα μέτρα και τους όρους για την διαχείριση των Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων (ιατρικά απόβλητα).

Μεταξύ άλλων, με την ΚΥΑ αυτή καθορίζονται οι Γενικές Τεχνικές Προδιαγραφές Διαχείρισης Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων, ενώ θεσπίζεται και η υποχρέωση κατάρτισης και υλοποίησης Ειδικού Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων.Σχετικά Άρθρα

Τελευταία Νέα