Μέγας Χορηγός στο 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης

10/10/2018  |  Εταιρικά Νέα   |   0 Σχόλια
Μέγας Χορηγός στο 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης

Η εταιρεία μας συμμετείχε ως Μέγας Χορηγός στο 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης που διοργανώθηκε από το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας μεταξύ 27-30 Σεπτεμβρίου 2018 στο Βόλο.

Έναυσμα για τη συμμετοχή μας ως χορηγών στο σημαντικό αυτό συνέδριο αποτέλεσε η βαθιά πίστη μας στην εξέχουσα σημασία της χωροταξίας και πολεοδομίας στο πλαίσιο ενός σύγχρονου κι ευνομούμενου κράτους, για την προαγωγή της ισονομίας, διαφάνειας και επιστημονικής αρτιότητας στα συστήματα χωρικού σχεδιασμού και προγραμματισμού έργων.

Τα στελέχη της εταιρείας μας κ.κ. Δήμητρα Βέρρα και Στρατής Μπαμπαλίκης, συμμετείχαν στις εργασίες του Συνεδρίου και ο κ. Στρατής Μπαμπαλίκης, Χωροτάκτης-Πολεοδόμος MSc MPhil, έκανε παρουσίαση με θέμα «Ο ΧΩΡΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΩΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΥΠΟ ΤΟ ΠΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΡΑΓΔΑΙΑΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ», στη βάση της πολυετούς εμπειρίας της εταιρείας μας σε σχετικά έργα και μελέτες, σε διαφορετικές χώρες. Το κείμενο της εισήγησης, το οποίο θα συμπεριληφθεί στα Πρακτικά του Συνεδρίου, συντάχθηκε από τα στελέχη της εταιρείας μας κ.κ. Δάφνη Μανουσαρίδη και Στρατή Μπαμπαλίκη.

Στην παρουσίαση, με αφετηρία τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης 6 και 11 της Ατζέντας 2030 του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ήτοι αντιστοίχως «Καθαρό νερό και αποχέτευση» για όλους και «Βιώσιμες πόλεις και κοινότητες», διαπιστώθηκαν η ταχεία αστικοποίηση και οι συνακόλουθες πιέσεις στα αποθέματα γλυκού νερού, στα λύματα, στο περιβάλλον και στη δημόσια υγεία.

Διαπιστώθηκε, επίσης, στην παρουσίαση ο κυρίαρχος ρόλος του χωρικού σχεδιασμού στη διαμόρφωση του προγραμματικού πλαισίου της μελλοντικής αστικής οργάνωσης με όρους βιώσιμης και αξιοβίωτης ανάπτυξης, κυρίως στο επίπεδο σχεδιασμού των αστικών υποδομών. Συγκεκριμένα, επισημάνθηκαν οι βασικοί παράγοντες διαμόρφωσης του πλαισίου αειφορικής αστικής οργάνωσης, ήτοι η επαρκής πρόσβαση σε καθαρό νερό και η διασφάλιση ικανοποιητικών συνθηκών υγιεινής υπό το πρίσμα της προστασίας του περιβάλλοντος και της κοινωνικής συνοχής στις αστικές περιοχές και έγινε παρουσίαση περιπτωσιολογικών μελετών που έχει υλοποιήσει/υλοποιεί η εταιρεία μας σε διαφορετικά εθνικά και θεσμικά πλαίσια, επίπεδα ανάπτυξης και τοπικές ιδιαιτερότητες (Ελλάδα, Κύπρος, Αιθιοπία), ώστε να μπορούν να αντληθούν συγκριτικά αποτελέσματα και διδάγματα.Σχετικά Άρθρα

Τελευταία Νέα