Δημοσιεύτηκε η Υ.Α. μετάθεσης της ημερομηνίας έναρξης χρήσης του ΕΣΗΔΗΣ

12/03/2015  |  Επικαιρότητα   |   1 Σχόλια
Δημοσιεύτηκε η Υ.Α. μετάθεσης της ημερομηνίας έναρξης χρήσης του ΕΣΗΔΗΣ

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β 330/10.03.2015 η αναμενόμενη Υπουργική Απόφαση «Μετάθεση της ημερομηνίας έναρξης της χρήσης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για δημόσιες συμβάσεις μελετών και εκτέλεσης έργων».

Με την Υ.Α. αυτή, η υποχρεωτική χρήση του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μετατίθεται και ορίζεται, όσον αφορά όλους τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, για τις δημόσιες συμβάσεις μελετών την 01.07.2015 και όσον αφορά όλους τους φορείς της Κεντρικής Κυβέρνησης για τις δημόσιες συμβάσεις εκτέλεσης έργων, την 01.12.2015.1 Σχολιάστε

  • Κωνσταντίνος Καλέργης

    March 12th, 2015 on 3:42 pm

    Με βάση την εμπειρία μου από τις διάφορες Επιτροπές και τη συμμετοχή μου στα του Ν. 4281/14 (του οποίου επίκειται, επίσης, μικρή αναβολή), δεν είμαι αισιόδοξος ότι θα είμαστε έτοιμοι μέχρι τις 1/7, καθόσον η ορθολογική προσέγγιση επιβάλλει την προηγούμενη σύνταξη και θέσπιση των Π.Δ. του Ν. 4281/14 (τουλάχιστον του Κανονισμού Ανάθεσης και των Επίσημων Καταλόγων Οικονομικών Φορέων). Βεβαίως, δεν είναι κατανοητή η διαφοροποίηση των συμβάσεων δημοσίων έργων, οι οποίες στην συντριπτική τους πλειοψηφία έχουν απλούστερες διαδικασίες από τις συμβάσεις μελετών (μειοδοτικοί διαγωνισμοί χωρίς αξιολόγηση τεχνικών προσδορών).
    Ίδωμεν.

Σχετικά Άρθρα

Τελευταία Νέα