Δημιουργία Μητρώου Μελετητών και Επιβλεπόντων Μηχανικών Κτιριακών Έργων

26/01/2015  |  Επικαιρότητα   |   0 Σχόλια
Δημιουργία Μητρώου Μελετητών και Επιβλεπόντων Μηχανικών Κτιριακών Έργων

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β 148/22.01.2015 η Απόφαση οικ. 2759/20.1.2015 του Αν. Υπουργού Π.Ε.Κ.Α. «Δημιουργία Μητρώου Μελετητών και Επιβλεπόντων Μηχανικών».

Με την απόφαση αυτή δημιουργείται στο ΥΠΕΚΑ ηλεκτρονικό «Μητρώο Μελετητών και Επιβλεπόντων Μηχανικών», σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρ. 1 του άρθρου 8 του Ν.4030/2011, το οποίο θα περιλαμβάνει τα στοιχεία των μηχανικών, με δυνατότητα δημόσιας πρόσβασης σε κάποια εξ αυτών. Στο νέο Μητρώο θα καταχωρίζονται τα στοιχεία των εμπλεκομένων στην έκδοση των αδειών δόμησης μελετητών και επιβλεπόντων μηχανικών. Η δήλωσή του αριθμού μητρώου κάθε εμπλεκόμενου μηχανικού και ο έλεγχος των στοιχείων αυτού από την Υπηρεσία Δόμησης θα συνιστούν, πλέον, προϋπόθεση για την έκδοση της έγκρισης και της άδειας δόμησης.

Η εγγραφή στο Μητρώο δεν έχει ιδιαίτερες απαιτήσεις (π.χ. πιστοποίηση ικανότητας/κατάρτισης για τη μελέτη/επίβλεψη κτιριακών έργων), αλλά περιορίζεται στον έλεγχο των πανεπιστημιακών διπλωμάτων και των αδειών άσκησης επαγγέλματος που χορηγεί το ΤΕΕ.

Επισημαίνεται ότι για τις μελέτες και επιβλέψεις κτιριακών έργων δημοσίων φορέων απαιτείται, σε κάθε περίπτωση, η εγγραφή στο Μητρώο Μελετητών ή στο Μητρώο Γραφείων Μελετών του Ν. 3316/05.Σχετικά Άρθρα

Τελευταία Νέα