Δημιουργία Μητρώου Μελετητών και Επιβλεπόντων Μηχανικών Κτιριακών Έργων

26/01/2015  |  Επικαιρότητα   |   0 Σχόλια
Δημιουργία Μητρώου Μελετητών και Επιβλεπόντων Μηχανικών Κτιριακών Έργων

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β 148/22.01.2015 η Απόφαση οικ. 2759/20.1.2015 του Αν. Υπουργού Π.Ε.Κ.Α. «Δημιουργία Μητρώου Μελετητών και Επιβλεπόντων Μηχανικών».

Με την απόφαση αυτή δημιουργείται στο ΥΠΕΚΑ ηλεκτρονικό «Μητρώο Μελετητών και Επιβλεπόντων Μηχανικών», σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρ. 1 του άρθρου 8 του Ν.4030/2011, το οποίο θα περιλαμβάνει τα στοιχεία των μηχανικών, με δυνατότητα δημόσιας πρόσβασης σε κάποια εξ αυτών. Στο νέο Μητρώο θα καταχωρίζονται τα στοιχεία των εμπλεκομένων στην έκδοση των αδειών δόμησης μελετητών και επιβλεπόντων μηχανικών. Η δήλωσή του αριθμού μητρώου κάθε εμπλεκόμενου μηχανικού και ο έλεγχος των στοιχείων αυτού από την Υπηρεσία Δόμησης θα συνιστούν, πλέον, προϋπόθεση για την έκδοση της έγκρισης και της άδειας δόμησης.

Η εγγραφή στο Μητρώο δεν έχει ιδιαίτερες απαιτήσεις (π.χ. πιστοποίηση ικανότητας/κατάρτισης για τη μελέτη/επίβλεψη κτιριακών έργων), αλλά περιορίζεται στον έλεγχο των πανεπιστημιακών διπλωμάτων και των αδειών άσκησης επαγγέλματος που χορηγεί το ΤΕΕ.

Επισημαίνεται ότι για τις μελέτες και επιβλέψεις κτιριακών έργων δημοσίων φορέων απαιτείται, σε κάθε περίπτωση, η εγγραφή στο Μητρώο Μελετητών ή στο Μητρώο Γραφείων Μελετών του Ν. 3316/05.Σχετικά Άρθρα

Τελευταία Νέα

 • Υπογραφή νέας σύμβασης με το ΤΕΕ για το ΤΠΣ Άνδρου
    Η εταιρεία μας ΡΟΪΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε., σε συνεργασία με την εταιρεία ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε. - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, κατόπιν ανοικτού διαγωνισμού, ανέλαβε από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, το οποίο...
 • Νέος Κτιριοδομικός Κανονισμός
    Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β 3985/22.06.2023 η υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/66006/2360 Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας με θέμα: «Έγκριση Κτιριοδομικού Κανονισμού». Σκοπός του κανονισμού είναι η ρύθμιση της κατασκευής...
 • Υπογραφή νέας σύμβασης με το ΤΕΕ
    Η εταιρεία μας ΡΟΪΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε., σε συνεργασία με την εταιρεία ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε. - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, κατόπιν ανοικτού διαγωνισμού, ανέλαβε από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας το οποίο...
 • Υπογραφή 2ου & 3ου Κατασκευαστικού Συμβολαίου της Γ’ Φάσης Αποχέτευσης Λάρνακας
  Σε συνέχεια της υπογραφής του Κατασκευαστικού Συμβολαίου Γ2, το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας (ΣΑΛ) προχώρησε στην υπογραφή Συμφωνίας για άλλα δύο κατασκευαστικά Συμβόλαια της Γ’ Φάσης του Αποχετευτικού Συστήματος Λάρνακας: Στις 2/6/2023...
 • Υπογραφή νέας σύμβασης με την Ανάπλαση Αθήνας ΑΕ
  Υπογραφή νέας σύμβασης με την Ανάπλαση Αθήνας ΑΕ Η εταιρεία μας, κατόπιν σχετικού διαγωνισμού, ανέλαβε από την Ανάπλαση Αθήνας ΑΕ, την εκτέλεση της σύμβασης: «Μελέτη δημιουργίας μουσείου γλυπτικής Λουκίας Γεωργαντή». Η...