Νέα αναβολή της ισχύος του Ν. 4281/14

18/04/2016  |  Επικαιρότητα   |   0 Σχόλια
Νέα αναβολή της ισχύος του Ν. 4281/14

Όπως, εκ των πραγμάτων, αναμένονταν, με σχετική τροπολογία που συμπεριλήφθηκε (άρθρο 93) στον Ν.4380/16 (Α’ 66) «Κύρωση της Συμφωνίας Κοινού Αεροπορικού Χώρου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών − μελών της και της Δημοκρατίας της Μολδαβίας και άλλες διατάξεις», αναβάλλεται εκ νέου η έναρξη ισχύος του Μέρους Β’ του Ν. 4281/14 μέχρι τις 1/6/2016 (από 30/04/2016 που είχε τεθεί με τον Ν.4368/16).

Υπενθυμίζουμε ότι από τις 18/4/2016 η χώρα μας έχει παραβεί την υποχρέωση που είχε για να ενσωματώσει στο εθνικό δίκαιο τις νέες Κοινοτικές Οδηγίες.Σχετικά Άρθρα

Τελευταία Νέα