Νέα διάταξη για την καταβολή του ΦΠΑ με την είσπραξη

08/05/2014  |  Επικαιρότητα   |   1 Σχόλια
Νέα διάταξη για την καταβολή του ΦΠΑ με την είσπραξη

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 107 Α’/5.5.2014 ο Νόμος 4261/2014 «Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ), κατάργηση του ν. 3601/2007 και άλλες διατάξεις», ο οποίος περιλαμβάνει διάφορες ενδιαφέρουσες τροποποιητικές και συμπληρωματικές διατάξεις υφιστάμενων νομοθετημάτων, μεταξύ των οποίων και η θέσπιση “κατ’ επιλογήν ειδικού καθεστώτος καταβολής του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας κατά το χρόνο είσπραξης”.

Συγκεκριμένα, με το άρθρο 185 του νόμου προστίθεται νέο άρθρο 39β στον Κώδικα ΦΠΑ (Ν. 2859/2000), με το οποίο δίδεται η δυνατότητα σε επιχειρήσεις των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τις πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ να μπορούν να επιλέξουν την εφαρμογή ειδικού καθεστώτος και την πληρωμή του ΦΠΑ κατά το χρόνο είσπραξης της αντιπαροχής.

Η ρύθμιση αυτή θα ισχύει για συναλλαγές που θα πραγματοποιηθούν από 1η Οκτωβρίου 2014 και μετά, ενώ για την εφαρμογή της θα εκδοθεί απόφαση (ΠΟΛ) με την οποία θα καθοριστούν τα διαδικαστικά θέματα.1 Σχολιάστε

 • Κωνσταντίνος Καλέργης

  May 8th, 2014 on 2:53 pm

  Αδιαμφισβήτητα κάθε τέτοια διάταξη, όπως και ο συμψηφισμός με τις οφειλές του δημοσίου, είναι θετική για την αγορά και τις ημεδαπές εταιρείες.
  Δυστυχώς, όμως, η διάταξη αυτή θα έχει εφαρμογή μόνον σε επιχειρήσεις με ετήσιο κύκλο εργασιών <500.000 ευρώ, δηλαδή δεν θα καλύπτει εκατοντάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, όπως και οι μελετητικές εταιρείες, οι οποίες συναλλάσσονται με το ελληνικό δημόσιο και οι οποίες –κατεξοχήν- είναι αυτές που καλούνται να καταβάλλουν ΦΠΑ που δεν έχουν εισπράξει!!!
  Αξιοσημείωτη είναι η αναφορά στην αιτιολογική έκθεση της εν λόγω τροπολογίας περί του ότι "Η άμεση εφαρμογή του μέτρου αναμένεται ότι θα εισφέρει μια σειρά θετικών αλλαγών στο υπάρχον επιχειρηματικό και οικονομικό περιβάλλον, όπως την αύξηση των ταμειακών ροών και την ενίσχυση της ρευστότητας για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις…".
  Ο έμμεσος αυτός καθορισμός των ΜΜΕ στη χώρα μας, ως επιχειρήσεις με Κ.Ε. <500.000 ευρώ, καταδεικνύει τον σύγχρονο (σημερινό) τρόπο προσέγγισης της επιχειρηματικότητας και, κατ' επέκταση, τον τρόπο αντιμετώπισης των ημεδαπών επιχειρήσεων στην Ελλάδα (για ποια ανάπτυξη και για ποια εξωστρέφεια να μιλήσουμε και τι να πούμε, ιδίως για τον μελετητικό/συμβουλευτικό κλάδο με τα μύρια άλλα…).
  Θυμίζω ότι σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Ένωση ως ΜΜΕ (SMEs) ορίζονται "The category of micro, small and medium-sized enterprises (SMEs) is made up of enterprises which employ fewer than 250 persons and which have an annual turnover not exceeding 50 million euro, and/or an annual balance sheet total not exceeding 43 million euro" (Extract of Article 2 of the Annex of Recommendation 2003/361/EC, βλ. http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/files/sme_definition/sme_user_guide_en.pdf).
  Σκεφθείτε την δύο τάξεων μεγέθους διαφορά και σε άλλα οικονομικά μεγέθη και δείκτες (π.χ. κόστος παραγωγής, τιμή πώλησης), συνδυάστε την με την πολυσυζητημένη απαίτηση "ανταγωνιστικότητας" και τα θεσπιζόμενα μέτρα για τις ημεδαπές ΜΜΕ, προβείτε σε αναγωγή και προβολή στο προσεχές μέλλον και απαντήστε στην εξής ερώτηση "θα υπάρξει ανάπτυξη για τις ελληνικές επιχειρήσεις και, εν γένει, για τους έλληνες εργαζόμενους"; (εγώ είμαι στο "Δεν γνωρίζω / Δεν απαντώ).

Σχετικά Άρθρα

Τελευταία Νέα

 • Υπογραφή νέας σύμβασης με το ΤΕΕ για το ΤΠΣ Άνδρου
    Η εταιρεία μας ΡΟΪΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε., σε συνεργασία με την εταιρεία ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε. - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, κατόπιν ανοικτού διαγωνισμού, ανέλαβε από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, το οποίο...
 • Νέος Κτιριοδομικός Κανονισμός
    Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β 3985/22.06.2023 η υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/66006/2360 Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας με θέμα: «Έγκριση Κτιριοδομικού Κανονισμού». Σκοπός του κανονισμού είναι η ρύθμιση της κατασκευής...
 • Υπογραφή νέας σύμβασης με το ΤΕΕ
    Η εταιρεία μας ΡΟΪΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε., σε συνεργασία με την εταιρεία ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε. - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, κατόπιν ανοικτού διαγωνισμού, ανέλαβε από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας το οποίο...
 • Υπογραφή 2ου & 3ου Κατασκευαστικού Συμβολαίου της Γ’ Φάσης Αποχέτευσης Λάρνακας
  Σε συνέχεια της υπογραφής του Κατασκευαστικού Συμβολαίου Γ2, το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας (ΣΑΛ) προχώρησε στην υπογραφή Συμφωνίας για άλλα δύο κατασκευαστικά Συμβόλαια της Γ’ Φάσης του Αποχετευτικού Συστήματος Λάρνακας: Στις 2/6/2023...
 • Υπογραφή νέας σύμβασης με την Ανάπλαση Αθήνας ΑΕ
  Υπογραφή νέας σύμβασης με την Ανάπλαση Αθήνας ΑΕ Η εταιρεία μας, κατόπιν σχετικού διαγωνισμού, ανέλαβε από την Ανάπλαση Αθήνας ΑΕ, την εκτέλεση της σύμβασης: «Μελέτη δημιουργίας μουσείου γλυπτικής Λουκίας Γεωργαντή». Η...