Νέα κατώτατα όρια εφαρμογής των Οδηγιών για τις δημόσιες συμβάσεις

29/12/2017  |  Επικαιρότητα   |   0 Σχόλια
Νέα κατώτατα όρια εφαρμογής των Οδηγιών για τις δημόσιες συμβάσεις

Δημοσιεύθηκαν οι Κανονισμοί που τροποποιούν τα κατώτατα όρια εφαρμογής των Οδηγιών 2014/24/ΕΕ, 2014/25/ΕΕ και 2014/23/ΕΕ από 1/1/2018. Συγκεκριμένα:
Η οδηγία 2014/24/ΕΕ τροποποιείται ως εξής:

1) Το άρθρο 4 (άρθρο 5 ν. 4412/2016) τροποποιείται ως εξής:

 • στο στοιχείο α), το ποσό «5 225 000 EUR» αντικαθίσταται από το ποσό «5 548 000 EUR»
 • στο στοιχείο β), το ποσό «135 000 EUR» αντικαθίσταται από το ποσό «144 000 EUR»
 • στο στοιχείο γ), το ποσό «209 000 EUR» αντικαθίσταται από το ποσό «221 000 EUR».

2) Το άρθρο 13 πρώτο εδάφιο τροποποιείται ως εξής:

 • στο στοιχείο α), το ποσό «5 225 000 EUR» αντικαθίσταται από το ποσό «5 548 000 EUR»
 • στο στοιχείο β), το ποσό «209 000 EUR» αντικαθίσταται από το ποσό «221 000 EUR».

Το άρθρο 15 της οδηγίας 2014/25/ΕΕ (άρθρο 235 ν. 4412/2016) τροποποιείται ως εξής:

 • στο στοιχείο α), το ποσό «418 000 EUR» αντικαθίσταται από το ποσό «443 000 EUR»
 • στο στοιχείο β), το ποσό «5 225 000 EUR» αντικαθίσταται από το ποσό «5 548 000 EUR».

Οι Κανονισμοί είναι δεσμευτικοί ως προς όλα τα κράτη μέλη και ισχύουν άμεσα από 1/1/2018 και, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 5 και 235 του ν. 4412/2016, αναθεωρούνται αντίστοιχα και τα όρια των προαναφερόμενων άρθρων.

Δείτε περισσότερα εδώ.Σχετικά Άρθρα

Τελευταία Νέα

 • Υπογραφή νέας σύμβασης με το ΤΕΕ για το ΤΠΣ Άνδρου
    Η εταιρεία μας ΡΟΪΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε., σε συνεργασία με την εταιρεία ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε. - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, κατόπιν ανοικτού διαγωνισμού, ανέλαβε από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, το οποίο...
 • Νέος Κτιριοδομικός Κανονισμός
    Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β 3985/22.06.2023 η υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/66006/2360 Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας με θέμα: «Έγκριση Κτιριοδομικού Κανονισμού». Σκοπός του κανονισμού είναι η ρύθμιση της κατασκευής...
 • Υπογραφή νέας σύμβασης με το ΤΕΕ
    Η εταιρεία μας ΡΟΪΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε., σε συνεργασία με την εταιρεία ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε. - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, κατόπιν ανοικτού διαγωνισμού, ανέλαβε από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας το οποίο...
 • Υπογραφή 2ου & 3ου Κατασκευαστικού Συμβολαίου της Γ’ Φάσης Αποχέτευσης Λάρνακας
  Σε συνέχεια της υπογραφής του Κατασκευαστικού Συμβολαίου Γ2, το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας (ΣΑΛ) προχώρησε στην υπογραφή Συμφωνίας για άλλα δύο κατασκευαστικά Συμβόλαια της Γ’ Φάσης του Αποχετευτικού Συστήματος Λάρνακας: Στις 2/6/2023...
 • Υπογραφή νέας σύμβασης με την Ανάπλαση Αθήνας ΑΕ
  Υπογραφή νέας σύμβασης με την Ανάπλαση Αθήνας ΑΕ Η εταιρεία μας, κατόπιν σχετικού διαγωνισμού, ανέλαβε από την Ανάπλαση Αθήνας ΑΕ, την εκτέλεση της σύμβασης: «Μελέτη δημιουργίας μουσείου γλυπτικής Λουκίας Γεωργαντή». Η...