Νέα Κ.Υ.Α. για τον έλεγχο έργων και εργασιών δόμησης

22/01/2014  |  Επικαιρότητα   |   0 Σχόλια
Νέα Κ.Υ.Α. για τον έλεγχο έργων και εργασιών δόμησης

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β 57/16.1.2014 η Κ.Υ.Α. Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών και Π.Ε.Κ.Α. 299/7.2.2014 «Έλεγχος έργων και εργασιών δόμησης».

Με την απόφαση αυτή βελτιώνεται και συμπληρώνεται η υπ’ αριθ. οικ. 9875/2012 Κ.Υ.Α. «Έλεγχος έργων και εργασιών δόμησης» (ΦΕΚ Β’ 465), η οποία και καταργείται, πλέον, από την έναρξη ισχύος της νέας απόφασης.

Τα θέματα που ρυθμίζονται με την νέα Κ.Υ.Α. είναι:

  • Ο αριθμός ελέγχων ανά κατηγορία και είδος έργων και εργασιών δόμησης (Άρθρο 1)
  • Ο τρόπος ορισμού Ελεγκτή Δόμησης και η Διαδικασία ελέγχου (Άρθρο 2)
  • Η αποζημίωση για τη διενέργεια ελέγχων (Άρθρο 3), η οποία κυμαίνεται από 100 έως 3.000 € (με μέγιστη αποζημίωση ανά ελεγκτή 1.000 €)
  • Το είδος ελέγχου ανά στάδιο και κατηγορία ελέγχου (Άρθρο 4)
  • Τέλος, παρατίθεται Παράρτημα με σχέδια/πρότυπα τυποποίησης των πορισμάτωνΣχετικά Άρθρα

Τελευταία Νέα