Νέα Κ.Υ.Α. για τις Περιοχές Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης

10/05/2012  |  Επικαιρότητα   |   0 Σχόλια
Νέα Κ.Υ.Α. για τις Περιοχές Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β 1209/11.04.2012 η Κ.Υ.Α. 339/13.3.2012 «Καθορισμός δικαιολογητικών, διαδικασιών και λοιπών λεπτομερειών για τον χαρακτηρισμό και την οριοθέτηση Περιοχών Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 29 του ν. 2545/1997, όπως ισχύει».

Με την απόφαση αυτή καθορίζονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, συμπεριλαμβανομένων των μελετών, καθώς και οι απαιτούμενες διαδικασίες για την αδειοδότηση και την έκδοση του προεδρικού διατάγματος χαρακτηρισμού και οριοθέτησης Περιοχών Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης (Π.Ο.Τ.Α.), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 29 του ν. 2545/1997, όπως ισχύουν.Σχετικά Άρθρα

Τελευταία Νέα