Νέα μετάθεση της ημερομηνίας έναρξης χρήσης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

04/12/2015  |  Επικαιρότητα   |   0 Σχόλια
Νέα μετάθεση της ημερομηνίας έναρξης χρήσης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Κατόπιν σχετικών παρεμβάσεων του ΣΕΓΜ και του ΣΑΤΕ επίκειται η δημοσίευση Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, με την οποία η υποχρεωτική χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μετατίθεται και ορίζεται στις δημόσιες συμβάσεις για την εκπόνηση μελετών και παροχή συναφών υπηρεσιών του Ν.3316/2005 καθώς και των δημόσιων συμβάσεων εκτέλεσης έργων, για όλους τους φορείς του Δημοσίου, την 30.04.2017.

Το σχέδιο της απόφασης έλαβε τη σύμφωνη γνώμη της ΕΑΑΔΗΣΥ, οπότε τις προσεχείς ημέρες θα υπογραφεί η ΥΑ και θα δημοσιευτεί στο ΦΕΚ.

Υπενθυμίζεται ότι από 1/12/2015 είναι υποχρεωτική η εφαρμογή του ΕΣΗΔΗΣ για τις μελέτες, με αποτέλεσμα την αδυναμία προκήρυξης διαγωνισμών (στο γεγονός αυτό οφείλεται και ο αυξημένος για την εποχή αριθμός προκηρύξεων τον τελευταίο μήνα).Σχετικά Άρθρα

Τελευταία Νέα