Νέα όρια εφαρμογής Κοινοτικών Οδηγιών για τις δημόσιες συμβάσεις

05/01/2016  |  Επικαιρότητα   |   0 Σχόλια
Νέα όρια εφαρμογής Κοινοτικών Οδηγιών για τις δημόσιες συμβάσεις

Δημοσιεύτηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης τρεις νέοι Κανονισμοί:

  1. Ο Κανονισμός 2015/2342 της Επιτροπής της 15ης Δεκεμβρίου 2015 «για την τροποποίηση της οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά στα κατώτατα όρια εφαρμογής κατά τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων»,
  2. Ο Κανονισμός 2015/2341 της Επιτροπής της 15ης Δεκεμβρίου 2015 «για την τροποποίηση της οδηγίας 2004/17/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά στα κατώτατα όρια εφαρμογής κατά τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων» και
  3. Ο Κανονισμός 2015/2340 της Επιτροπής της 15ης Δεκεμβρίου 2015 «για την τροποποίηση της οδηγίας 2009/81/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά στα κατώτατα όρια εφαρμογής κατά τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων»,

με τους οποίους καθορίζονται τα νέα κατώτατα όρια που ισχύουν από 1η Ιανουαρίου 2016 για την εφαρμογή των ανωτέρω Οδηγιών για τις δημόσιες συμβάσεις. Τα νέα όρια είναι ελαφρώς αυξημένα σε σχέση με τα ισχύοντα για τα προηγούμενα έτη.

Υπενθυμίζεται ότι οι ανωτέρω Οδηγίες καταργούνται πλήρως τον Απρίλιο του 2016, οπότε λήγει και η προθεσμία ενσωμάτωσης στο εθνικό δίκαιο των νέων οδηγιών 2014/23/ΕΕ, 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ.

Όπως γνωρίζουμε, οι νέες Οδηγίες θα περιληφθούν στο επικείμενο νέο ενιαίο νομοθέτημα για τις δημόσιες συμβάσεις, το οποίο θα αντικαταστήσει το Μέρος Β του Ν. 4281/14, η ισχύς του οποίου ανεστάλη προσφάτως μέχρι τις 29/2/2016.Σχετικά Άρθρα

Τελευταία Νέα