Υπογραφή νέας σύμβασης με τον Δήμο Καλαμπάκας

04/04/2012  |  Εταιρικά Νέα   |   0 Σχόλια
Υπογραφή νέας σύμβασης με τον Δήμο Καλαμπάκας

Η εταιρεία μας ΡΟΪΚΟΣ ΑΕ ανέλαβε, κατόπιν διεθνούς διαγωνισμού που προκήρυξε ο Δήμος Καλαμπάκας, την σύμβαση εκπόνησης της μελέτης: «ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ».
Η σύμβαση, η οποία υπεγράφη στις 04.04.2012, χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ 2007-2013 (Ε.Π. Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας – Ηπείρου), έχει συνολική αμοιβή 290.437,00 €, πλέον ΦΠΑ, και συνολική προθεσμία περαίωσης 19 μήνες.
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η εκπόνηση της μελέτης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του Δήμου Καλαμπάκας, καθώς και των λοιπών υποστηρικτικών μελετών (γεωλογική μελέτη, στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων). Το νέο ΓΠΣ αφενός θα καθορίσει τα μεγέθη της οικιστικής ανάπτυξης και θα προσδιορίσει τις κατευθύνσεις της πολεοδομικής οργάνωσης του Δήμου, βάσει της καταλληλότητας, των τοπικών αναγκών αλλά και των αρχών της βιώσιμης ανάπτυξης, αφετέρου θα αποτελέσει το εργαλείο εκείνο που θα επιτρέψει την χωρική οργάνωση και ανάπτυξη του Δήμου, με γνώμονα τον υπερκείμενο χωροταξικό εθνικό και περιφερειακό σχεδιασμό.Σχετικά Άρθρα

Τελευταία Νέα