Νέα σύμβαση με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

07/04/2022  |  Εταιρικά Νέα   |   0 Σχόλια
Νέα σύμβαση με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Η εταιρεία μας ΡΟΪΚΟΣ ΑΕ (Leader) σε συνεργασία με τις εταιρείες ΣΑΛΦΩ ΑΕ και NERCO AE, υπέγραψε στις 6.04.2022 σύμβαση με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για την «ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ ΤΩΝ  Δ/ΝΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΕ ΕΡΓΑ ΤΩΝ ΟΤΑ Α΄ ΒΑΘΜΟΥ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥΣ».

Το αντικείμενο της σύμβασης αφορά την υποβοήθηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην παροχή βοήθειας προς τις Τεχνικές Υπηρεσίες των Δήμων της Περιφέρειας στο πλέγμα των δραστηριοτήτων τους και κυρίως σε τεχνικά, νομικά θέματα που αφορούν μελέτες, έργα, συντηρήσεις, προληπτικές ενέργειες αποσόβησης επικειμένων κινδύνων και στην προσαρμογή όλων των δραστηριοτήτων τους στην άρτια και γρήγορη εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος, λαμβάνοντας υπόψη τις υπάρχουσες υποδομές, την τεχνογνωσία και τις αναγκαιότητες που υπάρχουν ή προκύπτουν.

Στο πλαίσιο αυτό, οι υπηρεσίες της σύμβασης περιλαμβάνουν:

  1. Μεταφορά τεχνογνωσίας προς το προσωπικό της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και των Τεχνικών Υπηρεσιών των Δήμων.
  2. Διάθεση κατάλληλου επιστημονικού προσωπικού ανά αντικείμενο τεχνικής υπηρεσίας, ώστε να υποβοηθηθούν στην υλοποίηση του συνολικού έργου της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με σκοπό τη βέλτιστη οργάνωση, διαχείριση, επίβλεψη και ολοκλήρωση των μελετών, στο επίπεδο ένταξης και δημοπράτησης.
  3. Την καλύτερη δυνατή προετοιμασία των τεχνικών υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ενόψει της νέας προγραμματικής περιόδου, για την κάλυψη των απαιτήσεων ωριμότητας σύμφωνα με τις προσκλήσεις ένταξης και τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που περιλαμβάνονται σε αυτές ή τις απαιτήσεις που ορίζονται στις απαιτήσεις των εκάστοτε χρηματοδοτικών εργαλείων.


Σχετικά Άρθρα

Τελευταία Νέα