Νέα σύμβαση με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

07/04/2022  |  Εταιρικά Νέα   |   0 Σχόλια
Νέα σύμβαση με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Η εταιρεία μας ΡΟΪΚΟΣ ΑΕ (Leader) σε συνεργασία με τις εταιρείες ΣΑΛΦΩ ΑΕ και NERCO AE, υπέγραψε στις 6.04.2022 σύμβαση με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για την «ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ ΤΩΝ  Δ/ΝΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΕ ΕΡΓΑ ΤΩΝ ΟΤΑ Α΄ ΒΑΘΜΟΥ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥΣ».

Το αντικείμενο της σύμβασης αφορά την υποβοήθηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην παροχή βοήθειας προς τις Τεχνικές Υπηρεσίες των Δήμων της Περιφέρειας στο πλέγμα των δραστηριοτήτων τους και κυρίως σε τεχνικά, νομικά θέματα που αφορούν μελέτες, έργα, συντηρήσεις, προληπτικές ενέργειες αποσόβησης επικειμένων κινδύνων και στην προσαρμογή όλων των δραστηριοτήτων τους στην άρτια και γρήγορη εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος, λαμβάνοντας υπόψη τις υπάρχουσες υποδομές, την τεχνογνωσία και τις αναγκαιότητες που υπάρχουν ή προκύπτουν.

Στο πλαίσιο αυτό, οι υπηρεσίες της σύμβασης περιλαμβάνουν:

 1. Μεταφορά τεχνογνωσίας προς το προσωπικό της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και των Τεχνικών Υπηρεσιών των Δήμων.
 2. Διάθεση κατάλληλου επιστημονικού προσωπικού ανά αντικείμενο τεχνικής υπηρεσίας, ώστε να υποβοηθηθούν στην υλοποίηση του συνολικού έργου της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με σκοπό τη βέλτιστη οργάνωση, διαχείριση, επίβλεψη και ολοκλήρωση των μελετών, στο επίπεδο ένταξης και δημοπράτησης.
 3. Την καλύτερη δυνατή προετοιμασία των τεχνικών υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ενόψει της νέας προγραμματικής περιόδου, για την κάλυψη των απαιτήσεων ωριμότητας σύμφωνα με τις προσκλήσεις ένταξης και τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που περιλαμβάνονται σε αυτές ή τις απαιτήσεις που ορίζονται στις απαιτήσεις των εκάστοτε χρηματοδοτικών εργαλείων.


Σχετικά Άρθρα

Τελευταία Νέα

 • Υπογραφή νέας σύμβασης με το ΤΕΕ για το ΤΠΣ Άνδρου
    Η εταιρεία μας ΡΟΪΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε., σε συνεργασία με την εταιρεία ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε. - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, κατόπιν ανοικτού διαγωνισμού, ανέλαβε από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, το οποίο...
 • Νέος Κτιριοδομικός Κανονισμός
    Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β 3985/22.06.2023 η υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/66006/2360 Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας με θέμα: «Έγκριση Κτιριοδομικού Κανονισμού». Σκοπός του κανονισμού είναι η ρύθμιση της κατασκευής...
 • Υπογραφή νέας σύμβασης με το ΤΕΕ
    Η εταιρεία μας ΡΟΪΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε., σε συνεργασία με την εταιρεία ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε. - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, κατόπιν ανοικτού διαγωνισμού, ανέλαβε από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας το οποίο...
 • Υπογραφή 2ου & 3ου Κατασκευαστικού Συμβολαίου της Γ’ Φάσης Αποχέτευσης Λάρνακας
  Σε συνέχεια της υπογραφής του Κατασκευαστικού Συμβολαίου Γ2, το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας (ΣΑΛ) προχώρησε στην υπογραφή Συμφωνίας για άλλα δύο κατασκευαστικά Συμβόλαια της Γ’ Φάσης του Αποχετευτικού Συστήματος Λάρνακας: Στις 2/6/2023...
 • Υπογραφή νέας σύμβασης με την Ανάπλαση Αθήνας ΑΕ
  Υπογραφή νέας σύμβασης με την Ανάπλαση Αθήνας ΑΕ Η εταιρεία μας, κατόπιν σχετικού διαγωνισμού, ανέλαβε από την Ανάπλαση Αθήνας ΑΕ, την εκτέλεση της σύμβασης: «Μελέτη δημιουργίας μουσείου γλυπτικής Λουκίας Γεωργαντή». Η...