Νέα σύμβαση στην Αιθιοπία

01/04/2021  |  Εταιρικά Νέα   |   0 Σχόλια
Νέα σύμβαση στην Αιθιοπία

Η εταιρεία μας ROIKOS SA (Leader) σε κοινοπραξία με την εταιρεία Z&A SA στις 12.03.2021 υπέγραψε σύμβαση με τίτλο “Consulting Services for Development of an Integrated City Wide Sanitation Plan, Feasibility Study and Detail Design of Waste Water Management System for Arba Minch and Sodo Towns”. Η διαχείριση της σύμβασης θα γίνεται από την περιφερειακή δ/νση SNNP Water, Mines and Energy Development Bureau ενώ την επίβλεψη και τον έλεγχο των παραδοτέων θα έχει το αρμόδιο Υπουργείο Υδάτων και Ηλεκτρισμού της Αιθιοπίας σε συνεργασία με τις τοπικές διευθύνσεις υδάτων των δύο πόλεων.

Το αντικείμενο της σύμβασης είναι η διενέργεια εκτενούς καταγραφής, αποτύπωσης και αξιολόγησης της υφιστάμενης κατάστασης, η εκπόνηση μελέτης σκοπιμότητας και λεπτομερούς κατάστρωσης σχεδίων διαχείρισης λυμάτων, με στόχο την «αποχέτευση χωρίς αποκλεισμούς» (City Wide Inclusive Sanitation, CWIS) για δύο πόλεις της Αιθιοπίας, Wolaita Sodo και Arbaminch (περίπου 175.000 και 200.000 κάτοικοι αντίστοιχα). Σε κάθε πόλη θα πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες κύριες δραστηριότητες – μελέτες:

 • Διεξοδική ανασκόπηση προηγούμενων μελετών και στοιχείων και αξιολόγηση ελλείψεων στον τομέα των υγρών παραγόμενων αποβλήτων, των στερεών αποβλήτων και των ομβρίων υδάτων, συμπεριλαμβανομένης της θεσμικής ρύθμισης, των υποδομών, των εφαρμοζόμενων υφιστάμενων πολιτικών και στρατηγικών σχεδίων ανάπτυξης σε Εθνικό, Περιφερειακό και τοπικό επίπεδο και η ανάπτυξη του κατάλληλου ή η αναμόρφωση του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου και σχεδίου δράσης που να καλύπτει τη διαχείριση των υγρών αποβλήτων.
 • Μελέτη και Τεύχη δημοπράτησης για τα προτεινόμενα έργα βραχυπρόθεσμων και μεσοπρόθεσμων παρεμβάσεων διαχείρισης της παραγόμενης ιλύος για την αντιμετώπιση των τρεχουσών προκλήσεων που αντιμετωπίζει η πόλη (feacal sludge management).
 • Mελέτη σκοπιμότητας, Οριστική μελέτη και Τεύχη Δημοπράτησης για έργα αποχέτευσης και εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων που θα αποσκοπούν στην ολοκληρωμένη διαχείριση των υγρών αποβλήτων και εφαρμογή CWIS σύστημα διαχείρισης (χρηματοοικονομικές και επιχειρηματικές ρυθμίσεις, κανονιστικό πλαίσιο και προγράμματα προσανατολισμένα στις ανάγκες του φορέα).

Πρόκειται για μία σημαντική επιτυχία της εταιρείας μας, την οποία υποδέχθηκαν με μεγάλη χαρά και ικανοποίηση η διοίκηση και τα στελέχη μας, καθόσον επιδοκιμάζει τις συστηματικές προσπάθειες εξωστρεφούς ανάπτυξης και ποιοτικής παρουσίας της εταιρείας μας στη διεθνή αγορά. Ειδικώς, δε, στην όμορφη και δυναμικά αναπτυσσόμενη Αιθιοπία, η εταιρεία μας δραστηριοποιείται έντονα τα τελευταία χρόνια, με στόχο την ισχυροποίηση της θέσης της στον χώρο των συμβούλων/μελετητών, την καταξίωση και την ανάδειξή της ως μία από τις εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες υψηλής ποιότηταςΣχετικά Άρθρα

Τελευταία Νέα

 • Υπογραφή νέας σύμβασης με το ΤΕΕ για το ΤΠΣ Άνδρου
    Η εταιρεία μας ΡΟΪΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε., σε συνεργασία με την εταιρεία ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε. - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, κατόπιν ανοικτού διαγωνισμού, ανέλαβε από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, το οποίο...
 • Νέος Κτιριοδομικός Κανονισμός
    Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β 3985/22.06.2023 η υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/66006/2360 Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας με θέμα: «Έγκριση Κτιριοδομικού Κανονισμού». Σκοπός του κανονισμού είναι η ρύθμιση της κατασκευής...
 • Υπογραφή νέας σύμβασης με το ΤΕΕ
    Η εταιρεία μας ΡΟΪΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε., σε συνεργασία με την εταιρεία ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε. - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, κατόπιν ανοικτού διαγωνισμού, ανέλαβε από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας το οποίο...
 • Υπογραφή 2ου & 3ου Κατασκευαστικού Συμβολαίου της Γ’ Φάσης Αποχέτευσης Λάρνακας
  Σε συνέχεια της υπογραφής του Κατασκευαστικού Συμβολαίου Γ2, το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας (ΣΑΛ) προχώρησε στην υπογραφή Συμφωνίας για άλλα δύο κατασκευαστικά Συμβόλαια της Γ’ Φάσης του Αποχετευτικού Συστήματος Λάρνακας: Στις 2/6/2023...
 • Υπογραφή νέας σύμβασης με την Ανάπλαση Αθήνας ΑΕ
  Υπογραφή νέας σύμβασης με την Ανάπλαση Αθήνας ΑΕ Η εταιρεία μας, κατόπιν σχετικού διαγωνισμού, ανέλαβε από την Ανάπλαση Αθήνας ΑΕ, την εκτέλεση της σύμβασης: «Μελέτη δημιουργίας μουσείου γλυπτικής Λουκίας Γεωργαντή». Η...