Νέα σύμβαση στην Κύπρο με το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού-Αμαθούντας

22/10/2021  |  Εταιρικά Νέα   |   0 Σχόλια
Νέα σύμβαση στην Κύπρο με το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού-Αμαθούντας

Συνεχίζοντας τη δυναμική παρουσία της στην Κύπρο, η εταιρεία μας ΡΟΪΚΟΣ ΑΕ (Leader) σε κοινοπραξία με την εταιρεία Ζ&Α ΑΕ, υπέγραψε στις 22.09.2021 σύμβαση με το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού-Αμαθούντας (ΣΑΛA) της Κύπρου για την «Παροχή υπηρεσιών Συμβουλών Μελετητών για το αποχετευτικό σύστημα λυμάτων στην Κοινότητα της Παλώδιας στη Λεμεσό».

Πρόκειται για τη μελετητική ωρίμανση, τη δημοπράτηση και, εν συνεχεία, την επίβλεψη ενός σημαντικού έργου για την Κοινότητα της Παλώδιας και το ΣΑΛΑ, με το οποίο προωθείται η πλήρης συμμόρφωση με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 91/271/ΕΟΚ για τα Αστικά Λύματα. Συνοπτικώς, οι υπηρεσίες που θα παράσχει η εταιρεία μας στο πλαίσιο της σύμβασης είναι:

  • Εκπόνηση όλων των απαιτούμενων μελετών και ετοιμασία των εγγράφων προσφοράς για την προκήρυξη διαγωνισμού του κατασκευαστικού συμβολαίου και
  • Επίβλεψη των κατασκευαστικών εργασιών και διαχείριση του συμβολαίου, για την κατασκευή του αποχετευτικού συστήματος λυμάτων στην Κοινότητα Παλώδιας.

Πρόκειται για μία ακόμη σύμβαση που επέρχεται από τις συστηματικές προσπάθειες ανάπτυξης και την ποιοτική παρουσία της εταιρείας μας στην Κύπρο.

 Σχετικά Άρθρα

Τελευταία Νέα