Νέα Σύσταση (ΕΕ) 2019/2019 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ανακαίνιση κτιρίων

27/06/2019  |  Επικαιρότητα   |   0 Σχόλια
Νέα Σύσταση (ΕΕ) 2019/2019 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ανακαίνιση κτιρίων

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο της δέσμευσής της να συνεργαστεί στενά με τα κράτη μέλη κατά την εκ μέρους τους μεταφορά και αποτελεσματική εφαρμογή της ΟΕΑΚ (Οδηγία 2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου), συνέταξε νέα ειδική Σύσταση 2019/1019 της 7ης Ιουνίου 2019, στην οποία παρέχονται κατευθυντήριες οδηγίες για τον τρόπο κατανόησης και μεταφοράς της Οδηγίας 2010/31/ΕΕ («ΟΕΑΚ»), όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία (ΕΕ) 2018/844, και ειδικότερα των διατάξεων που αφορούν τα τεχνικά συστήματα κτιρίων και τις επιθεωρήσεις τους, συμπεριλαμβανομένων των ακόλουθων: απαιτήσεις εγκατάστασης συσκευών αυτορρύθμισης και συστημάτων αυτοματισμού και ελέγχου κτιρίων (άρθρο 8 και άρθρα 14 και 15 της ΟΕΑΚ), υποδομές επαναφόρτισης για την ηλεκτροκίνηση (άρθρο 8 της ΟΕΑΚ) και υπολογισμό των συντελεστών πρωτογενούς ενέργειας (παράρτημα I της ΟΕΑΚ).

Σημειώνεται ότι η Σύσταση αυτή ακολουθεί την προηγούμενη Σύσταση (ΕΕ) 2019/786 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ανακαίνιση κτιρίων.

Περισσότερες πληροφορίες και σχετικό υλικό ΕΔΩ.Σχετικά Άρθρα

Τελευταία Νέα