Δημοσίευση νέων Κοινοτικών Οδηγιών για τις δημόσιες συμβάσεις

14/04/2014  |  Επικαιρότητα   |   1 Σχόλια
Δημοσίευση νέων Κοινοτικών Οδηγιών για τις δημόσιες συμβάσεις

Δημοσιεύτηκαν στις 28.03.2014 στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι τρείς νέες Οδηγίες για τις δημόσιες συμβάσεις και συγκεκριμένα:

  1. Η Οδηγία 2014/23/ΕΕ σχετικά με την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης,
  2. Η Οδηγία 2014/24/ΕΕ σχετικά με τις δημόσιες προμήθειες και την κατάργηση της οδηγίας 2004/18/ΕΚ, και
  3. Η Οδηγία 2014/25/ΕΕ σχετικά με τις προμήθειες φορέων που δραστηριοποιούνται στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών και την κατάργηση της οδηγίας 2004/17/ΕΚ.

Οι νέες Οδηγίες τίθενται σε ισχύ στις 17 Απριλίου 2014, ενώ η μεταφορά αυτών στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών πρέπει να έχει υλοποιηθεί μέχρι τις 18 Απριλίου 2016.

Όπως έχει πολυσυζητηθεί το τελευταίο διάστημα η χώρα μας θα μπορούσε να είναι μία από τις πρώτες που θα εναρμονιστούν με τις νέες Οδηγίες, στο πλαίσιο του σχεδίου νόμου για τη διαμόρφωση ενός ενιαίου κανονιστικού και θεσμικού πλαισίου σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών που προωθείται από το Υπουργείο Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας, σε συνεργασία με την ΕΑΑΔΗΣΥ.

Λαμβάνοντας υπόψη αφενός ότι η αυτονόητη αυτή προσέγγιση έχει ζητηθεί από όλους τους συνεργαζόμενους με το δημόσιο παραγωγικούς κλάδους, αφετέρου ότι το εν λόγω νομοσχέδιο δεν φαίνεται (τουλάχιστον από τον επίσημο ιστότοπο της Βουλής) να έχει μέχρι σήμερα κατατεθεί προς ψήφιση, μπορούμε να ελπίζουμε ότι, έστω και στην ύστατη στιγμή, θα επικρατήσει ο ορθολογισμός του παραλογισμού.1 Σχολιάστε

  • Νικόλαος Γεωργακόπουλος

    April 15th, 2014 on 3:50 pm

    Αφού ο αγγλικός τίτλος της 2014/24/ΕΕ είναι “Public procurements” δεν καταλαβαίνω γιατί “εμείς” τον μετατρέψαμε σε “ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ” !!!
    Ιδιαιτερότητα ???? ή σημαίνει κάτι άλλο;

Σχετικά Άρθρα

Τελευταία Νέα