Νέες Οδηγίες της ΕΑΑΔΗΣΥ

15/09/2020  |  Επικαιρότητα   |   0 Σχόλια
Νέες Οδηγίες της ΕΑΑΔΗΣΥ

Η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ), στο πλαίσιο της αρμοδιότητας της Αρχής για την έκδοση οδηγιών προς τους αρμόδιους δημόσιους φορείς και τις αναθέτουσες αρχές, σχετικά με ζητήματα δημοσίων συμβάσεων, προέβη στην έκδοση:Σχετικά Άρθρα

Τελευταία Νέα