Νέες θέσεις εργασίας στα Τμήματα Διοικητικής Υποστήριξης και Προσφορών & Συμβάσεων

08/04/2024  |  Εταιρικά Νέα   |   0 Σχόλια
Νέες θέσεις εργασίας στα Τμήματα Διοικητικής Υποστήριξης και Προσφορών & Συμβάσεων

 

Η Εταιρεία μας αναζητά νέες/-ους συνεργάτιδες/-τες για να στελεχώσει τις ακόλουθες θέσεις εργασίας (υποβολή βιογραφικών σημειωμάτων στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr<at>roikos<dot>gr, με αναφορά του κωδικού της θέσης εργασίας):

 

Στέλεχος διοικητικής υποστήριξης (Κωδικός θέσης: ΑΑ-1)

Κύριες αρμοδιότητες:

 • Γραμματειακή υποστήριξη (τηλεφωνικό κέντρο, υποδοχή συνεργατών κ.λπ.)
 • Διαχείριση αλληλογραφίας
 • Οργάνωση ταξιδιών, συσκέψεων και εκδηλώσεων
 • Διαχείριση προμηθειών και αναλωσίμων
 • Υποστήριξη στην επιμέλεια και στην προετοιμασία υποβολής των παραδοτέων της εταιρείας.
 • Υποστήριξη στις προωθητικές ενέργειες της εταιρείας.

Επιθυμητά προσόντα προς αξιολόγηση:

 • Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής Γραμματέων και συναφών ειδικοτήτων.
 • Πτυχίο Proficiency ή ισοδύναμο στην αγγλική γλώσσα.
 • Πολύ καλή γνώση MS Windows, MS Office (Outlook, Excel, Word, PowerPoint), εφαρμογών τηλεσυνεργασίας (MS Teams, Zoom) και μέσων κοινωνικής δικτύωσης.
 • Γνώσεις και ικανότητες παραγωγής γραφικών (banners, infographics κ.λπ.).
 • Επικοινωνιακές και οργανωτικές δεξιότητες και ομαδικότητα.
 • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση.

Παροχές:

 • Εκπαίδευση και καθοδήγηση.
 • Σύγχρονο και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας.
 • Αποδοχές αναλόγως προσόντων και επαγγελματικής εμπειρίας.

 

Στέλεχος Τμήματος Διαγωνισμών & Συμβάσεων (Κωδικός θέσης: PD-1)

Κύριες αρμοδιότητες:

 • Παρακολούθηση & αναζήτηση διαγωνισμών εταιρικού ενδιαφέροντος.
 • Διαχείριση σχετικών εγγράφων και αλληλογραφίας.
 • Υποστήριξη στην προετοιμασία προσφορών και στις προσυμβατικές διαδικασίες.
 • Αναζήτηση συνεργατών και τήρηση σχετικού μητρώου.
 • Υποστήριξη στις προωθητικές ενέργειες της εταιρείας.

Επιθυμητά προσόντα προς αξιολόγηση:

 • Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, κατά προτίμηση θετικής κατεύθυνσης.
 • Πτυχίο Proficiency ή ισοδύναμο στην αγγλική γλώσσα.
 • Πολύ καλή γνώση Η/Υ, MS Windows, MS Office (Outlook, Excel, Word, PowerPoint), εφαρμογών τηλεσυνεργασίας (MS Teams, Zoom) και μέσων κοινωνικής δικτύωσης.
 • Γνώσεις και ικανότητες παραγωγής γραφικών (banners, infographics κ.λπ.).
 • Επικοινωνιακές ικανότητες, οργανωτικές δεξιότητες και ομαδικότητα.
 • Εχεμύθεια, συνέπεια και υπευθυνότητα.
 • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση.

Παροχές:

 • Εκπαίδευση και καθοδήγηση.
 • Σύγχρονο και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας.
 • Αποδοχές αναλόγως προσόντων και επαγγελματικής εμπειρίας.

 Σχετικά Άρθρα

Δεν υπάρχουν σχετικά άρθρα

Τελευταία Νέα