Νέες θέσεις εργασίας στο Τμήμα Περιβάλλοντος, Χωροταξίας & Πολεοδομίας

08/04/2024  |  Εταιρικά Νέα   |   0 Σχόλια
Νέες θέσεις εργασίας στο Τμήμα Περιβάλλοντος, Χωροταξίας & Πολεοδομίας

 

Η Εταιρεία μας αναζητά νέες/-ους συνεργάτιδες/-τες για να ενταχθούν στο Τμήμα Περιβάλλοντος, Χωροταξίας & Πολεοδομίας (υποβολή βιογραφικών σημειωμάτων στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr<at>roikos<dot>gr, με αναφορά του κωδικού της θέσης εργασίας):

 

ΠΟΛΕΟΔΟΜΟΣ – ΧΩΡΟΤΑΚΤΗΣ (Κωδικός θέσης: PL-1)

Κύριες αρμοδιότητες:

 • Συμμετοχή στην εκπόνηση πολεοδομικών και χωροταξικών μελετών
 • Σύνταξη τεχνικών προσφορών διαγωνισμών
 • Δημιουργία παρουσιάσεων, γραφημάτων, διαχείριση στατιστικής πληροφορίας στο πλαίσιο των ανωτέρω μελετών και προσφορών
 • Υποστήριξη συμμετοχικών διαδικασιών (διαβουλεύσεις, διαχείριση ενστάσεων)
 • Διαχείριση γεωχωρικών δεδομένων

Επιθυμητά προσόντα προς αξιολόγηση:

 • Βασικό ή μεταπτυχιακό δίπλωμα ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος (Ελλάδος ή εξωτερικού) στον τομέα της Πολεοδομίας & Χωροταξίας
 • Πολύ καλή γνώση της σχετικής νομοθεσίας και των προδιαγραφών εκπόνησης πολεοδομικών μελετών, ΤΠΣ, ΕΠΣ
 • Πτυχίο Proficiency ή ισοδύναμο στην αγγλική γλώσσα
 • Καλή γνώση GIS
 • Πολύ καλή γνώση MS Windows και MS Office (Outlook, Excel, Word, PowerPoint)
 • Επικοινωνιακές ικανότητες, οργανωτικές δεξιότητες και ομαδικότητα
 • Δυνατότητα ταξιδίων εκτός Αθηνών (αυτοψίες, παρουσιάσεις, συσκέψεις, δημόσιες διαβουλεύσεις)

Επιστήμονας Γεωπληροφορικής (Κωδικός θέσης: GS-1)

Κύριες αρμοδιότητες:

 • Διαχείριση γεωχωρικών δεδομένων και παραγωγή χαρτών στο πλαίσιο πολεοδομικών και χωροταξικών μελετών
 • Δημιουργία παρουσιάσεων, γραφημάτων, διαχείριση στατιστικής πληροφορίας
 • Υποστήριξη στον σχεδιασμό και στη λήψη αποφάσεων για την κατάστρωση βέλτιστων σεναρίων

Επιθυμητά προσόντα προς αξιολόγηση:

 • Βασικό ή/και μεταπτυχιακό δίπλωμα ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος (Ελλάδος ή εξωτερικού) στον τομέα της Τοπογραφίας ή της Γεωπληροφορικής ή της Γεωγραφίας
 • Πτυχίο Proficiency ή ισοδύναμο στην αγγλική γλώσσα
 • Άριστη γνώση GIS (ArcGIS, QGIS κ.λπ.)
 • Πολύ καλή γνώση MS Windows και MS Office (Outlook, Excel, Word, PowerPoint)
 • Επικοινωνιακές ικανότητες, οργανωτικές δεξιότητες και ομαδικότητα
 • Δυνατότητα ταξιδίων εκτός Αθηνών (αυτοψίες, παρουσιάσεις, συσκέψεις, δημόσιες διαβουλεύσεις)

Παροχές: 

 • Συνεργασία με μία από τις μεγαλύτερες και πλέον καταξιωμένες μελετητικές-συμβουλευτικές εταιρείες στον τομέα.
 • Καθοδήγηση, συνεχιζόμενη εκπαίδευση και δυνατότητες επαγγελματικής ανέλιξης και προσωπικής προβολής.
 • Σύγχρονο και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας.
 • Αποδοχές αναλόγως προσόντων και επαγγελματικής εμπειρίας.

 Σχετικά Άρθρα

Δεν υπάρχουν σχετικά άρθρα

Τελευταία Νέα