Νέος νόμος 4903/2022 «Πρότυπες προτάσεις για έργα υποδομής και λοιπές επείγουσες διατάξεις»

10/03/2022  |  Επικαιρότητα   |   0 Σχόλια
Νέος νόμος 4903/2022 «Πρότυπες προτάσεις για έργα υποδομής και λοιπές επείγουσες διατάξεις»

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 46 Α’/05.03.2020 ο Ν.4903/2022 «Πρότυπες προτάσεις για έργα υποδομής και λοιπές επείγουσες διατάξεις», με τον οποίο εισάγεται στην ελληνική έννομη τάξη ο θεσμός των προτύπων προτάσεων για έργα υποδομής, ως μια εναλλακτική λύση στην παραδοσιακή μέθοδο σύλληψης και ωρίμανσης έργων υποδομών, όπου ο ιδιωτικός τομέας αναλαμβάνει πρωτοβουλία και συμμετοχή στον εντοπισμό και στην ωρίμανση ενός έργου, συμπληρωματικά προς τον σχεδιασμό του κράτους, με σκοπό την επιτάχυνση της ωρίμανσης, δημοπράτησης και υλοποίησης έργων υποδομών με τη συμβολή του ιδιωτικού τομέα. Θεσπίζονται η διαδικασία υποβολής και οι κανόνες αξιολόγησης και έγκρισης προτύπων προτάσεων για έργα υποδομής, καθώς και οι κανόνες που διέπουν τις διαδικασίες ανάθεσης των δημοσίων συμβάσεων, συμβάσεων παραχώρησης και συμπράξεων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα που υλοποιούνται, κατόπιν έγκρισης προτύπων προτάσεων.

Επιπλέον, ο εν λόγω νόμος περιλαμβάνει πλήθος άλλων ρυθμίσεων για τις δημόσιες συμβάσεις που αφορούν τον τεχνικό κλάδο (τροποποιήσεις του Ν. 4412/16), διατάξεις για θέματα εγκαταστάσεων υδατοδρομίων, καθώς και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας διαφόρων υπουργείων.Σχετικά Άρθρα

Τελευταία Νέα