Νέος νόμος για την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων κ.λπ.

01/12/2016  |  Επικαιρότητα   |   0 Σχόλια
Νέος νόμος για την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων κ.λπ.

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Α’ 222/30.11.2016 ο νόμος 4439/2016 «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/94/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2014 για την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων, απλοποίηση διαδικασίας αδειοδότησης και άλλες διατάξεις πρατηρίων παροχής καυσίμων και ενέργειας και λοιπές διατάξεις».

Ο νέος νόμος περιλαμβάνει διατάξεις και προδιαγραφές για την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων, προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί η εξάρτηση από το πετρέλαιο και εν γένει από τα υγρά συμβατικά καύσιμα και να περιοριστούν οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις στον τομέα των μεταφορών (σημεία επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων και ανεφοδιασμού φυσικού αερίου (LNG και CNG) και υδρογόνου), σύμφωνα με την Οδηγία 2014/94/ΕΕ. Επίσης, περιλαμβάνει τροποποιήσεις στην ισχύουσα νομοθεσία για την ίδρυση και τη λειτουργία πρατηρίων καυσίμων (αδειοδότηση, απαιτούμενες μελέτες και δικαιολογητικά, κ.λπ.).

Αξίζει να σημειωθεί ότι στις λοιπές διατάξεις του νόμου, και συγκεκριμένα στο άρθρο 29, περιλαμβάνονται ρυθμίσεις για το επάγγελμα του Μηχανικού (ορισμοί εννοιών όπως «δραστηριότητες Μηχανικής», «επιστημονική περιοχή», «επαγγελματικό περίγραμμα» και «επαγγελματικό δικαίωμα», εξουσιοδότηση για έκδοση Π.Δ. ρύθμισης του επαγγέλματος του Μηχανικού με καθορισμό των επαγγελματικών δικαιωμάτων για κάθε ειδικότητα, της αντιστοίχισης με δραστηριότητες μηχανικής και των διαδικασιών άσκησης επαγγέλματος, σύσταση Επιτροπής και ομάδων έργου για τη σύνταξη σχεδίου Π.Δ., κ.ά.).Σχετικά Άρθρα

Τελευταία Νέα