Νέος νόμος για τις πράξεις εισφοράς σε γη / χρήμα και τις ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις

09/01/2015  |  Επικαιρότητα   |   0 Σχόλια
Νέος νόμος για τις πράξεις εισφοράς σε γη / χρήμα και τις ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 269 Α/24-12-2014 ο Νόμος 4315/14 «Πράξεις εισφοράς σε γη και σε χρήμα – Ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις και άλλες διατάξεις», που περιλαμβάνει δύο βασικά κεφάλαια αρμοδιότητας του ΥΠΕΚΑ, καθώς και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας άλλων Υπουργείων και φορέων.

Στο Κεφάλαιο Α’ «ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΣΕ ΓΗ ΚΑΙ ΣΕ ΧΡΗΜΑ – ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΕΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ», περιλαμβάνονται διατάξεις για την ιδιοκτησία κατά την πράξη εφαρμογής, τον υπολογισμό εισφοράς σε γη, τον υπολογισμό και την καταβολή των εισφορών σε χρήμα και τη διαδικασία τροποποίησης εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων μετά από άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης ή δέσμευσης, που στοχεύουν στην απλούστευση των διαδικασιών πολεοδόμησης οι οποίες κατά γενική ομολογία είναι περίπλοκες και ιδιαιτέρως χρονοβόρες.

Σημαντική για τις μελετητικές επιχειρήσεις είναι η διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 5, σύμφωνα με την οποία για τις εκκρεμείς διαδικασίες εκπόνησης μελετών πολεοδόμησης, ταυτόχρονης εκπόνησης κτηματογράφησης, πολεοδομικής μελέτης και πράξης εφαρμογής, καθώς και εκπόνησης μελετών πράξης εφαρμογής, που ανατέθηκαν από το Δημόσιο και ΟΤΑ πριν από την ισχύ του Ν. 3316/2005, εφαρμόζεται επιπλέον των προβλεπομένων ενιαία έκπτωση δεκαπέντε τοις εκατό (15%) επί του πληρωτέου ποσού κάθε λογαριασμού που θα εγκριθεί μετά την ψήφιση του Νόμου.

Στο Κεφάλαιο Β’ «ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΝΟΚ – ΔΑΣΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ – ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ», περιλαμβάνονται διατάξεις που τροποποιούν διάφορες έννοιες και ορισμούς του νέου οικοδομικού κανονισμού (ΝΟΚ, Ν. 4067/2012), καθώς και ενδιαφέρουσες διατάξεις για την προστασία πολιτιστικής κληρονομιάς του κέντρου της Αθήνας (άρθρο 8) και τη διατήρηση νομίμων χρήσεων στις περιοχές Πλάκας και Εξαρχείων σχεδίου Αθηνών (άρθρο 9).

Περιλαμβάνονται επίσης διατάξεις πολεοδομικού χαρακτήρα που τροποποιούν τους προσφάτως ψηφισθέντες Ν. 4269/2014 και 4280/2014 (άρθρα 10 και 11 του Νόμου), διατάξεις που τροποποιούν την ισχύουσα δασική νομοθεσία (άρθρο 12 Νόμου) καθώς και ρυθμίσεις σχετικές με τη Σύμβαση Παραχώρησης των λιμενικών εγκαταστάσεων του ΟΛΠ, την παραχώρηση χρήσης έκτασης στο Δήμο Γλυφάδας για ίδρυση κοιμητηρίου και άλλα.

Αξιοσημείωτες είναι οι τροποποιήσεις στις προσφάτως θεσπισμένες κατηγορίες χρήσεων γης (Ν. 4269/2014) με σημειακές αλλαγές που στοχεύουν στην αύξηση της επιτρεπόμενης δόμησης ορισμένων χρήσεων στους οριοθετημένους οικισμούς κάτω των 2.000 κατοίκων (όπως π.χ. εμπορικά καταστήματα, αναψυκτήρια κ.ά.).Σχετικά Άρθρα

Τελευταία Νέα