Νέος νόμος για θέματα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

04/11/2013  |  Επικαιρότητα   |   0 Σχόλια
Νέος νόμος για θέματα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Δημοσιεύθηκε ο Ν. 4203/2013 (ΦΕΚ 235 Α’/1-11-2013) Ρυθμίσεις θεμάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και άλλες διατάξεις, ο οποίος ρυθμίζει θέματα αδειών εγκαταστάσεων ΑΠΕ, εγκατάστασης και λειτουργίας μεγάλων υδροηλεκτρικών σταθμών, όρους και προϋποθέσεις για την εγκατάσταση μικρών ανεμογεννητριών, επιμερισμού ειδικού τέλους στους οικιακούς καταναλωτές περιοχών όπου εγκαθίστανται έργα ΑΠΕ, ενώ επίσης περιλαμβάνει συμπληρώσεις και τροποποιήσεις διατάξεων του Ν. 3468/2006 (ΦΕΚ 129 Α’/27-6-2006) που καθόριζε ζητήματα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης.

Ιδιαίτερη σημασία για τις χωροταξικές και πολεοδομικές μελέτες έχουν οι διατάξεις για τα έργα υποδομής σε γεωργική γη υψηλής παραγωγικότητας (άρθρο 8), για τους όρους δόμησης αιολικών εγκαταστάσεων (άρθρο 9) και για την αναστολή οικοδομικών εργασιών (άρθρο 27 – προσθήκη στο άρθρο 4 του Ν. 1337/1983 της δυνατότητας για περαιτέρω παράταση της αναστολής για 6 μόνο μήνες και με αποκλειστικό σκοπό την ολοκλήρωση και έγκριση του ΓΠΣ).

Επίσης, ρυθμίζονται θέματα που σχετίζονται με τη μεταλλευτική, λατομική και εξορυκτική δραστηριότητα καθώς και για έργα κατασκευής και συντήρησης υποδομών φυσικού αερίου, ασφάλειας εφοδιασμού κ.ά.Σχετικά Άρθρα

Τελευταία Νέα