Επικαιροποίηση των Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων για τις Επιχειρήσεις

11/07/2024  |   0 Σχόλια
Επικαιροποίηση των Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων για τις Επιχειρήσεις

  Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 3949/Β/5-7-2024 η ΚΥΑ αριθ. 51629/2024 «Καθορισμός Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων (ΠΠΔ), κατά την έγκριση ή τη γνωστοποίηση εγκατάστασης και λειτουργίας, ανά κλάδο δραστηριοτήτων, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 3982/2011 και του ν. 4302/2014 και κατατάσσονται στη Β' κατηγορία». Η νέα ΚΥΑ αντικαθιστά την αντίστοιχη προηγούμενη (Φ.15/4187/266/2012,...

Νέα Κατάταξη Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης για Αιολικά και Φωτοβολταϊκά Έργα

05/07/2024  |   0 Σχόλια
Νέα Κατάταξη Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης για Αιολικά και Φωτοβολταϊκά Έργα

  Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας δημοσίευσε νέα απόφαση που επανακαθορίζει τον τρόπο με τον οποίο κατηγοριοποιούνται οι χερσαίοι αιολικοί και φωτοβολταϊκοί σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής. Συγκεκριμένα, οι αιολικοί σταθμοί (ΑΣΠΗΕ) ισχύος άνω των 50MW ή άνω των 35MW εντός περιοχών Natura 2000 κατατάσσονται στην υποκατηγορία Α1, που σημαίνει ότι έχουν...

Κόκκινος Κατάλογος των Απειλούμενων Ειδών της Ελλάδας

22/05/2024  |   0 Σχόλια
Κόκκινος Κατάλογος των Απειλούμενων Ειδών της Ελλάδας

  Με αφορμή την Ευρωπαϊκή Ημέρα Natura 2000, στις 21 Μαΐου, ο νέος Κόκκινος Κατάλογος των Απειλούμενων Ειδών Φυτών, Ζώων και Μυκήτων της Ελλάδας είναι πλέον διαθέσιμος, αποτελώντας σημαντικό εργαλείο για την προστασία της φυσικής κληρονομιάς καθώς και τη βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων. Ο κατάλογος, αποτέλεσμα συνεργασίας του ΟΦΥΠΕΚΑ με...

Απάτητες παραλίες

23/04/2024  |   0 Σχόλια
Απάτητες παραλίες

  Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/ΓΔΠΠ/35330/646 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας & Οικονομικών και Περιβάλλοντος & Ενέργειας (ΦΕΚ 2364Β/19.4.2024), με θέμα «Όροι και περιορισμοί για τους αιγιαλούς και τις παραλίες υψηλής προστασίας (απάτητες παραλίες)». Με την απόφαση αυτή προσδιορίστηκαν οι 198 αιγιαλοί και παραλίες υψηλής...

Πρότυπα τεύχη διαγωνισμών σημείων επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων

09/04/2024  |   0 Σχόλια
Πρότυπα τεύχη διαγωνισμών σημείων επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων

  Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η υπ’ αριθ. 96401 απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Υποδομών & Μεταφορών, Περιβάλλοντος & Ενέργειας και Ανάπτυξης, με θέμα «Πρότυπα Τεύχη Διαγωνισμών Παραχώρησης για την Ανάπτυξη, Διαχείριση και Λειτουργία Δημοσίως Προσβάσιμων Σημείων Επαναφόρτισης που περιλαμβάνονται σε Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.), σύμφωνα με το άρθρο 16...

Υπουργική Απόφαση για την έγκριση των νέων Πολεοδομικών Προτύπων

04/04/2024  |   0 Σχόλια
Υπουργική Απόφαση για την έγκριση των νέων Πολεοδομικών Προτύπων

  Με την υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/32892/1414 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 200 Δ΄/01-04-2024) εγκρίθηκαν τα νέα Πολεοδομικά Πρότυπα (ΠΠ), που θα λειτουργήσουν εφεξής ως ακροδέκτες στη σύνταξη μελετών πολεοδομικού σχεδιασμού. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία του ΥΠΕΝ που λαμβάνει χώρα την κρίσιμη στιγμή της εκπόνησης πλείστων όσων τοπικών και ειδικών πολεοδομικών...

Τιμή συντελεστή τκ έτους 2024

29/03/2024  |   0 Σχόλια
Τιμή συντελεστή τκ έτους 2024

  Στις 28/3/2024 εκδόθηκε Εγκύκλιος του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών (Αρ. Πρωτ. Δ11/91366), με την οποία αναπροσαρμόστηκε ο συντελεστής (τκ) του άρθρου ΓΕΝ.3 του «Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παρ. 8δ του άρθρου 53 του Ν. 4412/2016» , και έχει...

Έγκριση της πρώτης αναθεώρησης 79 ΕΤΕΠ και της δεύτερης αναθεώρησης 18 ΕΤΕΠ

28/03/2024  |   0 Σχόλια
Έγκριση της πρώτης αναθεώρησης 79 ΕΤΕΠ και της δεύτερης αναθεώρησης 18 ΕΤΕΠ

  Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1890 Β/26.03.2024 η Υπουργική Απόφαση 70969/7.3.2024 «Έγκριση της πρώτης αναθεώρησης εβδομήντα εννέα (79) και της δεύτερης αναθεώρησης δεκαοκτώ (18) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα και Μελέτες». Με την απόφαση αυτή εγκρίθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8,...

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΝΕΡΟΥ, 22 Μαρτίου 2024

22/03/2024  |   0 Σχόλια
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΝΕΡΟΥ, 22 Μαρτίου 2024

  Δεύτερη αρχή οικουμενικών αξιών: Μην αφήνετε κανέναν πίσω (Leave No One Behind) Το LNOB είναι μία από τις έξι κατευθυντήριες αρχές του πλαισίου συνεργασίας των Ηνωμένων Εθνών για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για την εξισορρόπηση των αναγκών όλων με την αφοσίωση να διασφαλίσουμε ότι κανείς δεν θα μείνει πίσω,...

Εγκαίνια έργου «Ύδρευση ανατολικής πλευράς Ν. Καρδίτσας από λίμνη Σμοκόβου»

08/12/2023  |   0 Σχόλια
Εγκαίνια έργου «Ύδρευση ανατολικής πλευράς Ν. Καρδίτσας από λίμνη Σμοκόβου»

Την 8η/12/2023 εγκαινιάστηκε, παρουσία του Πρωθυπουργού, κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, ένα μεγάλο έργο για τον νομό Καρδίτσας που αφορά την ύδρευση 42 οικισμών της ανατολικής πλευράς του νομού από την τεχνητή λίμνη Σμοκόβου, με συνολικό εξυπηρετούμενο πληθυσμό 55.000 κατοίκων. Το έργο περιλαμβάνει διάταξη υδροληψίας από το υφιστάμενο έργο καταστροφής ενεργείας της σήραγγας...