Νόμος 4759/2020 για τον Εκσυγχρονισμό της Χωροταξικής και Πολεοδομικής Νομοθεσίας

11/12/2020  |  Επικαιρότητα   |   0 Σχόλια
Νόμος 4759/2020 για τον Εκσυγχρονισμό της Χωροταξικής και Πολεοδομικής Νομοθεσίας

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 245Α/2020 ο υπ’ αριθμ. 4759 Νόμου «Εκσυγχρονισμός της Χωροταξικής και Πολεοδομικής Νομοθεσίας και άλλες διατάξεις». Με τον πολυ-αναμενόμενο νέο Νόμο, πραγματοποιούνται στοχευμένες ρυθμίσεις στην κατεύθυνση της δημιουργίας ενός περισσότερου ευέλικτου και σύγχρονου καθεστώτος χρήσεων γης που θα ευνοεί την υλοποίηση επενδύσεων, και της επίτευξης μεγαλύτερης συνοχής του χωρικού με τον αναπτυξιακό/οικονομικό σχεδιασμό. Παράλληλα με την παροχή κινήτρων για την ανάπτυξη των παραγωγικών δραστηριοτήτων σε οργανωμένους υποδοχείς, περιορίζονται τα μεγέθη δόμησης με μη οργανωμένο τρόπο στον εκτός σχεδίου χώρο. Οι βασικές τομές που προωθούνται με το νέο Νόμο συνοψίζονται στα εξής σημεία:

  • Μείωση των συντελεστών δόμησης εκτός σχεδίου και κατάργηση των παρεκκλίσεων αρτιότητας σε οικόπεδα εκτός σχεδίου κάτω των 4 στρεμμάτων, (με πρόβλεψη μεταβατικών διατάξεων για κατηγορίες αιτήσεων έκδοσης αδειών που έχουν ήδη υποβληθεί).
  • Αύξηση των συντελεστών δόμησης, κάλυψης και όγκου σε οργανωμένους υποδοχείς δραστηριοτήτων (βιομηχανίας, εφοδιαστικής, κλπ) με ταυτόχρονο περιορισμό των μεγεθών για εκτός σχεδίου περιοχές.
  • Επιτάχυνση–ψηφιοποίηση της διαδικασίας έκδοσης οικοδομικών αδειών και ταυτόχρονα ανασυγκρότηση των Υπηρεσιών Δόμησης σε επίπεδο Περιφερειών ή Περιφερειακών Ενοτήτων.
  • δημιουργείται μία Κεντρική Υπηρεσία Δόμησης (Κ.Υ.ΔΟΜ.) στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στην οποία θα υποβάλλονται οικοδομικές άδειες που έχουν ιδιαίτερη σημασία για την εθνική οικονομία και την προστασία του περιβάλλοντος.
  • μέσω του εργαλείου της Ψηφιακής Τράπεζας Γης ενεργοποιείται και της Μεταφοράς Συντελεστή Δόμησης, δίνεται η δυνατότητα αξιοποίησης του ΣΔ των διατηρητέων κτιρίων, σε εναρμόνιση με τις σχετικές αποφάσεις του ΣτΕ.
  • Τίθεται το πλαίσιο για την έκδοση νέου ΠΔ με απλοποίηση των χρήσεων γης, σε ένα πιο σύγχρονο, ευέλικτο πλαίσιο εναρμονισμένο με τις σύγχρονες απαιτήσεις, με πρόβλεψη δυνατότητας προσθηκών στην Εθνική Ονοματολογία Χρήσεων Γης, λαμβάνοντας υπόψη τις μεταβαλλόμενες κοινωνικοοικονομικές ανάγκες.
  • Προβλέπεται η αυτοδίκαιη άρση των ρυμοτομικών απαλλοτριώσεων εάν παρέλθει μεγάλο διάστημα από την υποβολή τους. Ορίζεται επίσης ότι μια ρυμοτομική απαλλοτρίωση μπορεί να επανεπιβληθεί μόνο μία φορά.
  • Αυστηροποιείται το πλαίσιο δόμησης μικρών ναών ώστε να μην γίνεται προσχηματική χρήση του για δόμηση σε μη άρτια οικόπεδα.
  • Δίνονται κίνητρα απομείωσης ορόφων ή απόσυρσης κτιρίων, καθώς και κίνητρα για την κατασκευή κτιρίων φιλικών προς το περιβάλλον με υψηλές προδιαγραφές ενεργειακής απόδοσης στην κατεύθυνση της αναβάθμισης του αστικού τοπίου.
  • Τίθεται συγκεκριμένο πλαίσιο μέτρων και κινήτρων για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας σε ΑμεΑ, και εμποδιζόμενα άτομα και επιλύονται προβλήματα όπως η τοποθέτηση ραμπών εκτός Ρ.Γ. ή η κατασκευή ανελκυστήρων σε κτίρια όπου δεν υπήρχε σχετική πρόβλεψη στην Ο.Α.


Σχετικά Άρθρα

Τελευταία Νέα