Στη Βουλή το νομοσχέδιο για την χωροταξική – πολεοδομική μεταρρύθμιση

24/06/2014  |  Επικαιρότητα   |   0 Σχόλια
Στη Βουλή το νομοσχέδιο για την χωροταξική – πολεοδομική μεταρρύθμιση

Κατατέθηκε στη Βουλή και βρίσκεται σε επεξεργασία από την Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου το νομοσχέδιο του ΥΠΕΚΑ «Χωροταξική και Πολεοδομική Μεταρρύθμιση – Βιώσιμη Ανάπτυξη».

Το νομοσχέδιο, το οποίο αφορά ένα από τα σημαντικότερα εθνικά θέματα, όπως ο χωροταξικός και ο πολεοδομικός σχεδιασμός, που έχουν άμεση και αλληλένδετη σχέση με την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη της χώρας, προωθήθηκε στη Βουλή με τη διαδικασία του κατεπείγοντος, προκειμένου, όπως δηλώθηκε από το ΥΠΕΚΑ, να ολοκληρωθούν εγκαίρως συγκεκριμένες δεσμεύσεις της χώρας. Σημειώνεται ότι, όπως αναφέρεται και στην αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου, το Σύνταγμα της χώρας προβλέπει ότι ο «σχεδιασμός» αποτελεί τη χωρική έκφραση των προγραμμάτων οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης και ότι το κράτος, σύμφωνα με τις αρχές και τα πορίσματα της επιστήμης της χωροταξίας και της πολεοδομίας, πρέπει να λαμβάνει τα αναγκαία για τον ορθολογικό χωροταξικό σχεδιασμό μέτρα, προκειμένου να διασφαλίζεται η προστασία του περιβάλλοντος, οι κατά το δυνατόν βέλτιστοι όροι διαβιώσεως του πληθυσμού και η οικονομική ανάπτυξη σύμφωνα με την αρχή της αειφορίας.

Το κατατεθέν νομοσχέδιο περιλαμβάνει αρκετές συμπληρώσεις σε σχέση με αυτό που δημοσιοποιήθηκε προς διαβούλευση τον Μάιο 2014, όπως:

Προστέθηκε εισαγωγικό άρθρο με τις βασικές έννοιες του χωρικού σχεδιασμού και ένα ακόμη άρθρο για τη διάρθρωση του χωροταξικού σχεδιασμού σε Στρατηγικό (Εθνικά και Περιφερειακά Χωροταξικά Σχέδια) και Ρυθμιστικό (Τοπικά και ειδικά χωρικά σχέδια, ρυμοτομικά σχέδια).

Αποσαφηνίστηκαν κάποια θέματα, όπως οι “θεσμικές γραμμές” για τον ψηφιακό χάρτη ΥΠΕΚΑ 2020, οι μεταβατικές διατάξεις για τα ρυθμιστικά σχέδια, οι ανώτατοι ΣΔ κατά χρήση που στην προηγούμενη έκδοση του νομοσχεδίου παραπεμπόταν σε μελλοντικό Π.Δ., κ.ά.

Το νομοσχέδιο αποτελείται, πλέον, από τρία (3) βασικά κεφάλαια:

  • Το Κεφάλαιο Α (Χωροταξικός και Πολεοδομικός Σχεδιασμός) είναι αυτό που τέθηκε σε διαβούλευση το Μάιο.
  • Το Κεφάλαιο Β (Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης) αφορά το περιβόητο θέμα με τις κατηγορίες χρήσεων γης και περιλαμβάνει σημαντικές αλλαγές. Ενδεικτικώς αναφέρεται ότι καταργούνται οι έννοιες αμιγής και γενική κατοικία και εισάγονται οι έννοιες κατοικία επιπέδου γειτονιάς Κ1, Κ2 και ενδιάμεσου επιπέδου ΜΚ. Σε μια πρώτη προσέγγιση μπορεί να ειπωθεί ότι η νέα χρήση Κ1 αντιστοιχίζεται σε μία διευρυμένη αμιγή κατοικία, η Κ2 σε γενική κατοικία και η ΜΚ σε διευρυμένη γενική κατοικία. Περιλαμβάνεται και η χρήση «Οριοθετημένοι οικισμοί», με άμεση εφαρμογή σε αυτούς, καθώς και η χρήση «Κύρια Οδικά Δίκτυα (ΚΟΔ)», όπου πλέον, αν ίσχυε η αμιγής κατοικία παύει να ισχύει, και διευκολύνονται οι παρόδιες χρήσεις στο πρόσωπο πρωτευουσών αρτηριών.
  • Το Κεφάλαιο Γ (Περιβαλλοντική αναβάθμιση και ιδιωτική πολεοδόμηση – Οικοδομικοί Συνεταιρισμοί – Εγκαταλελειμμένοι οικισμοί και Βιώσιμη ανάπτυξη) αφορά θέματα ιδιωτικής πολεοδόμησης και εγκαταλελειμμένων οικισμών. Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με σχετική δήλωση του αναπληρωτή υπουργού Π.Ε.Κ.Α. θα αποσυρθούν, από το κατατεθέν νομοσχέδιο, οι διατάξεις για τους οικοδομικούς συνεταιρισμούς και τις ιδιωτικές πολεοδομήσεις και κάθε άλλη διάταξη που δεν επείγει, προκειμένου να επανεισαχθούν προς συζήτηση στη βουλή ως ξεχωριστό νομοσχέδιο με την κανονική διαδικασία.
  • Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει, επίσης, Κεφάλαιο Δ «Λοιπές διατάξεις», με κάποιες βελτιώσεις του υφιστάμενου πλαισίου χωροταξικών και πολεοδομικών κανόνων.

Σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις, οι εν εξελίξει μελέτες ΓΠΣ και ΣΧΟΟΑΠ θα πρέπει να εναρμονιστούν με το νέο πλαίσιο για τις χρήσεις, με εξαίρεση τις μελέτες που έχουν ολοκληρωμένη διαβούλευση του σταδίου Β2 ή ενέχουν κίνδυνο απώλειας κοινοτικών πόρων.Σχετικά Άρθρα

Τελευταία Νέα