Παρουσίαση Ειδικής Έκθεσης του Ν. 4269/14 για το ΓΠΣ Καλαμπάκας

22/04/2015  |  Εταιρικά Νέα   |   0 Σχόλια
Παρουσίαση Ειδικής Έκθεσης του Ν. 4269/14 για το ΓΠΣ Καλαμπάκας

Τα στελέχη μας Αλεξάνδρα Παπαδήμα και Στρατής Μπαμπαλίκης παρουσίασαν, σε δημόσια εκδήλωση στην Καλαμπάκα στις 21 Απριλίου 2015, την Έκθεση Αντιστοίχησης χρήσεων γης του Β1 Σταδίου της μελέτης ΓΠΣ Δήμου Καλαμπάκας, η σύνταξη της οποίας απαιτείται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 33 του νέου νόμου της χωροταξικής και πολεοδομικής μεταρρύθμισης (Ν. 4269/2014).

Η παρουσίαση και η συζήτηση που πραγματοποιήθηκε ήταν ιδιαιτέρως γόνιμη και εποικοδομητική για δύο βασικούς λόγους: πρώτον, επέτρεψε την προσέγγιση ακόμη περισσότερων μελών της τοπικής κοινωνίας, ώστε να ζυμωθούν περαιτέρω οι προτάσεις της μελέτης (σημειώνεται ότι έχουν προηγηθεί άλλες 2 παρουσιάσεις του Β1 Σταδίου της μελέτης ΓΠΣ, ενώ η μελέτη αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και της εταιρείας μας στο πλαίσιο επιδίωξης της ευρύτερης δυνατής δημοσιοποίησης), και δεύτερον, μέσω της έκθεσης αντιστοίχησης δόθηκε η ευκαιρία επισταμένης συζήτησης των προτάσεων πολεοδομικής οργάνωσης και μάλιστα με ένα “εξειδικευμένο κοινό”, δεδομένου ότι στην εκδήλωση παρευρέθηκαν και συμμετείχαν ουσιαστικά πολλοί μηχανικοί, μέλη της τοπικής οργάνωσης του ΤΕΕ.

Η εκδήλωση αυτή οργανώθηκε και διενεργήθηκε στο πλαίσιο της γενικότερης φιλοσοφίας και μεθοδολογικής προσέγγισης της εταιρείας μας, σύμφωνα με την οποία η διασφάλιση της μέγιστης δυνατής κοινωνικής αποδοχής των προτάσεων κάθε μελέτης συνιστά καθοριστικό παράγοντα για την άρτια και επιτυχή εκπόνηση αυτής.Σχετικά Άρθρα

Τελευταία Νέα