Ψηφίστηκε το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων

16/12/2014  |  Επικαιρότητα   |   0 Σχόλια
Ψηφίστηκε το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων

Ψηφίστηκε στις 11.12.2014 στην Ολομέλεια της Βουλής το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων «Ρυθμίσεις θεμάτων Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Δημοσίων Έργων».

Δυστυχώς, παρά τις συνεχείς παρεμβάσεις του ΣΕΓΜ δεν συμπεριλήφθηκαν στο νομοσχέδιο οι προτεινόμενες επείγουσες τροποποιήσεις του Ν. 3316/05, οι οποίες είχαν ομοφώνως συμφωνηθεί από την σχετική Ομάδα Εργασίας την οποία είχε συστήσει το ίδιο το Υπουργείο. Για μία ακόμη φορά, διαφαίνεται ότι τα σημαντικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η μελετητική αγορά (ανεξέλεγκτες εκπτώσεις, μη έγκριση Σ.Π. και συμπληρωματικών συμβάσεων, κ.ά.) δεν συνιστούν προτεραιότητα για το αρμόδιο Υπουργείο.

Η μόνη διάταξη του νέου νόμου (βλ. άρθρο 75) που αφορά τις μελετητικές επιχειρήσεις είναι η άρση της απαράδεκτης υποχρέωσης να έχουν οι εταίροι/μέτοχοι των εταιρειών την ίδια φορολογική έδρα με την εταιρεία (αντικαταστάθηκε η παρ. 2 του άρθρου 4 του Π.Δ. 138/09).

Κατά συνέπεια, η ολοκλήρωση του νέου θεσμικού πλαισίου του Ν. 4281/14, και πρωτίστως η έκδοση των προβλεπόμενων Π.Δ. για τα θέματα των επαγγελματικών μητρώων (επίσημοι κατάλογοι εγκεκριμένων οικονομικών φορέων) και για τις διαδικασίες ανάθεσης και εκτέλεσης των συμβάσεων, συνιστά, πλέον, τη μοναδική διαφαινόμενη ευκαιρία για την αντιμετώπιση των προβλημάτων του μελετητικού/συμβουλευτικού κλάδου, τη διακοπή της ελεύθερης πτώσης και την στροφή προς την υγιή και ουσιαστική ανάκαμψη αυτού.

Κατά τα λοιπά, ο νέος νόμος περιλαμβάνει διάφορες ενδιαφέρουσες διατάξεις, κυρίως για τις μεταφορές και τις τηλεπικοινωνίες, αλλά και κάποιες ιδιαίτερου ενδιαφέροντος και σημασίας, όπως η σύσταση ειδικού Φορέα με την επωνυμία «Εταιρία Προδιαγραφών και Τιμολόγησης Τεχνικών Έργων» (βλ. άρθρο 70). Η Εταιρία αυτή θα έχει τη μορφή νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, και θα λειτουργεί σε ανταποδοτική βάση, υπό την εποπτεία του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Στη διοίκηση της Εταιρίας θα εκπροσωπούνται ισότιμα όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη που εμπλέκονται στην παραγωγή των τεχνικών έργων περιλαμβανομένων και των μελετών και υπηρεσιών του ν. 3316/2005. Σκοπός της εταιρείας θα είναι η ανάπτυξη, λειτουργία, διαρκής ενημέρωσης και υποστήριξη του Εθνικού Συστήματος Τεχνικών Προδιαγραφών και Τιμολόγησης Τεχνικών Έργων.Σχετικά Άρθρα

Τελευταία Νέα