Έκδοση ΠΠΔ για έργα αστικής ανάπτυξης, κτιριακού τομέα, αθλητισμού και αναψυχής

11/10/2013  |  Επικαιρότητα   |   0 Σχόλια
Έκδοση ΠΠΔ για έργα αστικής ανάπτυξης, κτιριακού τομέα, αθλητισμού και αναψυχής

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β 2507/7.10.2013 η Υ.Α. οικ. 170078/22.8.2013 «Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις για τα έργα και δραστηριότητες της κατηγορίας Β της 6ης ομάδας «Τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικής ανάπτυξης, κτιριακού τομέα, αθλητισμού και αναψυχής» με α/α 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24 και 25 του παραρτήματος VΙ της αριθ. 1958/2012 υπουργικής απόφασης (Β΄ 21), όπως εκάστοτε ισχύει.».

Με την απόφαση αυτή εκδίδονται οι προβλεπόμενες στο Άρθρο 8 του Ν. 4014/2011 Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) για τα εξής έργα και δραστηριότητες της ανωτέρω κατηγορίας Β της 6ης Ομάδας:

  • α/α 15 «Εγκαταστάσεις εκπαίδευσης»,
  • α/α 16 «Γήπεδα και αθλητικές εγκαταστάσεις με κερκίδες (ανοικτά ή κλειστά)»,
  • α/α 17 «Γήπεδα και αθλητικές εγκαταστάσεις χωρίς κερκίδες»,
  • α/α 19 «Αίθουσες θεάτρου, κινηματογράφων, συναυλιών ή συνδυασμός αυτών»,
  • α/α 20 «Κέντρα πολιτισμού (πολιτιστικά κέντρα, μουσεία κ.α.)»,
  • α/α 21 «Εκθεσιακά κέντρα (στεγασμένοι και υπαίθριοι εκθεσιακοί χώροι)»,
  • α/α 22 «Κτίρια γραφείων»,
  • α/α 23 «Εμπορικά κέντρα, συγκροτήματα καταστημάτων, υπεραγορές (super markets), πολυκαταστήματα (στεγασμένοι χώροι σε ένα ή περισσότερους ορόφους)»,
  • α/α 24 «Χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων», και
  • α/α 25 «Εγκαταστάσεις χονδρικού εμπορίου: κρεαταγορές, ιχθυαγορές, λαχαναγορές (στεγασμένοι και ημιστεγασμένοι χώροι)».

Οι φάκελοι περιβαλλοντικών εκθέσεων, αιτημάτων για ανανέωση ή τροποποίηση ΑΕΠΟ που έχουν υποβληθεί πριν την έναρξη ισχύος της ΥΑ για την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της, ολοκληρώνονται ως προς την αξιολόγησή τους και εκδίδονται αντίστοιχα οι ΑΕΠΟ και οι αποφάσεις ανανέωσης ή τροποποίησης ΑΕΠΟ, σύμφωνα με τις προϊσχύουσες διατάξεις, εκτός εάν ο φορέας του έργου ζητήσει την υπαγωγή του στις διατάξεις της νέας ΥΑ.

 Έργα και δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας απόφασης και διαθέτουν (ΑΕΠΟ), υπάγονται σε ΠΠΔ σύμφωνα με την ΥΑ με σχετική δήλωση που υποβάλλεται τουλάχιστον ένα μήνα πριν τη λήξη της ΑΕΠΟ. Σε περιπτώσεις που κατά τη διάρκεια ισχύος της ΑΕΠΟ πρόκειται να υλοποιηθούν εργασίες επέκτασης, εκσυγχρονισμού ή τροποποίησης του έργου, η υπαγωγή σε ΠΠΔ γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της ΥΑ, ανεξαρτήτως του χρόνου λήξης της ΑΕΠΟ.Σχετικά Άρθρα

Τελευταία Νέα