Έκδοση ΠΠΔ για Σταθμούς Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας

15/05/2012  |  Επικαιρότητα   |   0 Σχόλια
Έκδοση ΠΠΔ για Σταθμούς Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β 1510/4.5.2012 η Υ.Α. 198015/ΕΥΠΕ «Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.) για Σταθμούς Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας (Ομάδα 12/α.α 6 Β)».

Με την απόφαση αυτή εκδίδονται οι προβλεπόμενες στο Άρθρο 8 του Ν. 4014/2011 Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) για τους Σταθμούς Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας, οι οποίοι εμπίπτουν στα έργα και δραστηριότητες με α/α 6 της Κατηγορίας Β, της 12ης Ομάδας («Ειδικά έργα και δραστηριότητες») του Παραρτήματος ΧΙΙ της ΚΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ Β΄21) «Σταθμοί Βάσης Κινητής και Ασύρματης Σταθερής Τηλεφωνίας».

Εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής της Υ.Α. αυτής:

α) οι Τυποποιημένες Κατασκευές Κεραιών των ΥΑ 17734/390/2011 (ΦΕΚ Β΄664), όπως αυτή τροποποιήθηκε από την ΥΑ 7557/136/2012 (ΦΕΚ Β΄306) και ΚΥΑ 11926/261/2011 (ΦΕΚ Β΄453).

β) οι Εγκαταστάσεις Μικρών Σταθμών και Κατασκευών Κεραιών Χαμηλής ηλεκτρομαγνητικής περιβαλλοντικής Όχλησης (ΕΜΣΚΚΧΟ), όπως ορίζονται στην ΚΥΑ 13913/319/2012 (ΦΕΚ Β΄862).

γ) οι Σταθμοί ασύρματης πρόσβασης χαμηλής ισχύος (κεραίες Femtocells), όπως αυτές ορίζονται στην Απόφαση ΕΕΤΤ 529/138/2009 (ΦΕΚ Β΄1458) ή γενικώς Femtocells που εξαιρούνται από την αδειοδότηση.Σχετικά Άρθρα

Τελευταία Νέα