Ίδρυση νέου ιστοτόπου για την ανάρτηση των πράξεων χαρακτηρισμού

15/10/2014  |  Επικαιρότητα   |   0 Σχόλια
Ίδρυση νέου ιστοτόπου για την ανάρτηση των πράξεων χαρακτηρισμού

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2640/Β/6-10-2014 η υπ’ αριθ. οικ. 115198/5538/6.10.2014, «Ίδρυση και λειτουργία ειδικού δικτυακού τόπου για την ανάρτηση των αποφάσεων των πράξεων χαρακτηρισμού, σύμφωνα με το άρθρο 14 του Νόμου 998/1979 (ΦΕΚ Α΄ 289) όπως τροποποιήθηκε με το Νόμο 4280/2014 (ΦΕΚ Α΄159)».

Η διεύθυνση του νέου ιστοτόπου είναι http://dp.ypeka.gr/ και σ’ αυτόν θα αναρτώνται οι Πράξεις χαρακτηρισμού και οι αποφάσεις των Επιτροπών Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων (Ε.Ε.Δ.Α.), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρο 42 του ν. 4280/2014, κατά τα ειδικώς οριζόμενα στις παραγράφους 3 και 5 του άρθρου 14 του νόμου 998/1979, όπως ισχύουν σύμφωνα με το άρθρο 34 του νόμου 4280/2014.

Μέσω του ιστοτόπου δίνεται η δυνατότητα σε κάθε ενδιαφερόμενο να αποκτήσει πλήρη, λεπτομερή και ανεμπόδιστη πρόσβαση και γνώση των αποφάσεων που αφορούν Πράξεις χαρακτηρισμού και αποφάσεις των Επιτροπών Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων (Ε.Ε.Δ.Α.), η οποία αντιστοιχεί με την επιβαλλόμενη από το νόμο δημοσίευση, και με τον τρόπο αυτό τεκμαίρεται η πλήρης γνώση για κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο προκειμένου να προσφύγει στην Επιτροπή Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων της παραγράφου 4 του άρθρου 14 του νόμου 998/1979, όπως ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 34 του νόμου 4280/2014 ή να προσφύγει δικαστικώς.

Η αναρτηθείσα πράξη χαρακτηρισμού παρακολουθείται σε όλα τα στάδιά της και γίνεται σχετική ενημέρωσή της, μέχρι τη λήψη του προβλεπόμενου πιστοποιητικού από την παράγραφο 6 του άρθρου 14 του νόμου 998/1979, όπως ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 34 του νόμου 4280/2014, που αφορά στην τελεσιδικία της.Σχετικά Άρθρα

Τελευταία Νέα