Έκδοση Προδιαγραφών για το περιεχόμενο των Α.Ε.Π.Ο.

10/10/2012  |  Επικαιρότητα   |   0 Σχόλια
Έκδοση Προδιαγραφών για το περιεχόμενο των Α.Ε.Π.Ο.

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β’ 2703/5.10.2012 η απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος οικ.48963/05.10.2012 με θέμα «Προδιαγραφές περιεχομένου Αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) για έργα και δραστηριότητες κατηγορίας Α΄ της υπ’ αριθμ. 1958/13-1-2012 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (Β΄ 21), όπως ισχύει, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 7 του Ν. 4014/2011 (Α΄ 209)».

Πρόκειται για την προβλεπόμενη στην παρ. 7 του άρθρου 2 του Ν. 4014/2011 υπουργική απόφαση, με την οποία καθορίζονται προδιαγραφές για το περιεχόμενο της Α.Ε.Π.Ο. ανάλογα με το είδος του έργου ή της δραστηριότητας (κατηγορίας Α΄).

Οι προδιαγραφές αυτές πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την εκπόνηση των αντίστοιχων μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ), έτσι ώστε αυτές να περιλαμβάνουν το σύνολο των πληροφοριών που απαιτούνται για την έκδοση της Α.Ε.Π.Ο.Σχετικά Άρθρα

Τελευταία Νέα