Προδιαγραφές και αμοιβές δημιουργίας Εθνικών Ψηφιακών Ορθοεικόνων και Αεροφωτογραφιών

16/01/2014  |  Επικαιρότητα   |   0 Σχόλια
Προδιαγραφές και αμοιβές δημιουργίας Εθνικών Ψηφιακών Ορθοεικόνων και Αεροφωτογραφιών

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β 13/9.1.2014 η απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής 62985/24.12.2014 “Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών και Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών της Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. για τη μελέτη «Υπηρεσίες Δημιουργίας Εθνικών Ψηφιακών Ορθοεικόνων και Αεροφωτογραφιών (LSO25)»”.

Με την Υ.Α. αυτή εγκρίνεται το Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών της Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. για τη μελέτη «Υπηρεσίες Δημιουργίας Εθνικών Ψηφιακών Ορθοεικόνων και Αεροφωτογραφιών (LSO25)», το οποίο περιλαμβάνει πέντε (5) Παραρτήματα.

Επίσης, καθορίζεται ενιαία τιμή μονάδος για την παραγωγή ψηφιακών ορθοεικόνων σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, η οποία ανέρχεται σε 41,45 € ανά επιμετρούμενο τετραγωνικό χιλιόμετρο (η τιμή αυτή είναι ίδια με την μέχρι σήμερα ισχύουσα αντίστοιχη απόφαση του τ. Ο.Κ.Χ.Ε.).

Από την έναρξη ισχύος της απόφασης αυτής καταργήθηκαν:

 • Η αριθ. 25649/19.4.2013 απόφαση του Αν. Υπουργού Π.Ε.Κ.Α. «Έγκριση κανονισμού αμοιβών για μελέτες Παραγωγής Ψηφιακών Ορθοεικόνων για τη Χώρα» (Β’ 1097) και
 • Η αριθ. 541/02/30.3.2012 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του τ. Ο.Κ.Χ.Ε. «Έγκριση Αναθεώρησης του Τεύχους των Τεχνικών Προδιαγραφών για την μελέτη “Υπηρεσίες Δημιουργίας Εθνικών Ψηφιακών Ορθοεικόνων και Αεροφωτογραφιών (LSO25)”» (Β’ 1647).

Αμέσως μετά τη δημοσίευση της Υ.Α., η ΕΚΧΑ ΑΕ προκήρυξε τον σχετικό διαγωνισμό, στον οποίο και θα εφαρμοστεί το κριτήριο ανάθεσης της χαμηλότερης τιμής και οι άλλες παρεκκλίσεις του Ν. 4164/2013 (βλ. https://www.roikos.gr/neos-nomos-ethniko-ktimatologio/), όπως και στον τελευταίο διαγωνισμό για την κτηματογράφηση του υπολοίπου της χώρας.

Ο διαγωνισμός έχει καταληκτική ημερομηνία την 26η/02/2014 και περιλαμβάνει την προκήρυξη τριών (3) διακριτών συμβάσεων LSO25-1, LSO25-2, LSO25-3, συνολικού προϋπολογισμού 5.483.074,40€, πλέον ΦΠΑ (βλ. http://www.ktimatologio.gr/Pages/Proclamations.aspx?id=137). Οι συμβάσεις έχουν ενταχθεί και χρηματοδοτούνται από το Ε.Π. Ψηφιακή σύγκλιση του ΕΣΠΑ 2007-2013.Σχετικά Άρθρα

Τελευταία Νέα

 • Υπογραφή νέας σύμβασης με το ΤΕΕ για το ΤΠΣ Άνδρου
    Η εταιρεία μας ΡΟΪΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε., σε συνεργασία με την εταιρεία ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε. - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, κατόπιν ανοικτού διαγωνισμού, ανέλαβε από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, το οποίο...
 • Νέος Κτιριοδομικός Κανονισμός
    Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β 3985/22.06.2023 η υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/66006/2360 Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας με θέμα: «Έγκριση Κτιριοδομικού Κανονισμού». Σκοπός του κανονισμού είναι η ρύθμιση της κατασκευής...
 • Υπογραφή νέας σύμβασης με το ΤΕΕ
    Η εταιρεία μας ΡΟΪΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε., σε συνεργασία με την εταιρεία ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε. - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, κατόπιν ανοικτού διαγωνισμού, ανέλαβε από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας το οποίο...
 • Υπογραφή 2ου & 3ου Κατασκευαστικού Συμβολαίου της Γ’ Φάσης Αποχέτευσης Λάρνακας
  Σε συνέχεια της υπογραφής του Κατασκευαστικού Συμβολαίου Γ2, το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας (ΣΑΛ) προχώρησε στην υπογραφή Συμφωνίας για άλλα δύο κατασκευαστικά Συμβόλαια της Γ’ Φάσης του Αποχετευτικού Συστήματος Λάρνακας: Στις 2/6/2023...
 • Υπογραφή νέας σύμβασης με την Ανάπλαση Αθήνας ΑΕ
  Υπογραφή νέας σύμβασης με την Ανάπλαση Αθήνας ΑΕ Η εταιρεία μας, κατόπιν σχετικού διαγωνισμού, ανέλαβε από την Ανάπλαση Αθήνας ΑΕ, την εκτέλεση της σύμβασης: «Μελέτη δημιουργίας μουσείου γλυπτικής Λουκίας Γεωργαντή». Η...