Προδιαγραφές και αμοιβές μελετών Εθνικού Κτηματολογίου στο υπόλοιπο της χώρας

07/04/2016  |  Επικαιρότητα   |   0 Σχόλια
Προδιαγραφές και αμοιβές μελετών Εθνικού Κτηματολογίου στο υπόλοιπο της χώρας

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β 923/5.4.2016 η απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας 15649/31.3.2016 «Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κανονισμού προεκτιμώμενων αμοιβών της Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. των μελετών κτηματογράφησης για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου στο υπόλοιπο της χώρας».

Με την Υ.Α. αυτή εγκρίνεται το τεύχος «Τεχνικών Προδιαγραφών μελετών κτηματογράφησης για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου στο υπόλοιπο της χώρας», μαζί με το Παράρτημα αυτού «Παραδοτέα Μελετών/ Έλεγχοι» και καθορίζονται νέες τιμές μονάδος για τον υπολογισμό της αμοιβής των διαφόρων εργασιών των μελετών.

Η έκδοση της απόφασης αυτής αναμένονταν για την ολοκλήρωση της προγραμματιζόμενης διαδικασίας δημοπράτησης των μελετών σύνταξης εθνικού κτηματολογίου στο υπόλοιπο της χώρας, μετά την απόφαση του ΥΠΕΝ και της ΕΚΧΑ για την ακύρωση του διαγωνισμού ΚΤΙΜΑ_13, επιλογή με την οποία διαφώνησαν και εναντιώθηκαν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς (ΤΕΕ, ΣΕΓΜ, ΣΕΓΕΚ, ΠΣΔΑΤΜ, ΣΠΜΕ).

Κατόπιν της δημοσίευσης της απόφασης αυτής αναμένεται, εντός των προσεχών ημερών, να προκηρυχθεί ο νέος διαγωνισμός, ο οποίος αφορά (30 συμβάσεις συνολικού προϋπολογισμού 465.187.918,11 €, πλέον ΦΠΑ (έναντι 28 συμβάσεων προϋπολογισμού 572.076.228,43 €, πλέον ΦΠΑ, που προέβλεπε ο ακυρωθέντας διαγωνισμός ΚΤΙΜΑ_13). Ήδη τα τεύχη του νέου διαγωνισμού είχαν τεθεί σε διαβούλευση, η οποία ολοκληρώθηκε στις 1/4/2016.

Υπενθυμίζεται ότι στον διαγωνισμό αυτόν θα εφαρμοστούν οι διάφορες παρεκκλίσεις από το Ν. 3316/05 που ψηφίστηκαν με το Ν. 4164/2013 (ΦΕΚ Α 156), ειδικώς για τις μελέτες της ΕΚΧΑ ΑΕ (κριτήριο ανάθεσης η χαμηλότερη τιμή, δικαίωμα συμμετοχής μικρότερων τάξεων πτυχίων, κατάργηση ενστάσεων, κ.ά.).

Είναι γεγονός ότι, εκτός της προφανούς εθνικής σημασίας της ολοκλήρωσης του εθνικού κτηματολογίου, ο επικείμενος διαγωνισμός, αλλά και η υλοποίηση των μελετών αυτών, έχουν ειδικό και μεγάλο ενδιαφέρον, καθόσον:

  • Σε σχέση με τα μέχρι σήμερα ισχύοντα, οι νέες προδιαγραφές και οι συμβατικοί όροι, όπως έχουν δημοσιοποιηθεί, είναι πολύ αυστηρότεροι και με περισσότερες απαιτήσεις και κινδύνους για τους αναδόχους, αλλά και για την άρτια, ποιοτική και έγκαιρη υλοποίηση του έργου. Σημειώνεται, δε, ότι υπάρχει αμφισβήτηση από πολλούς Μηχανικούς, με σημαντική πείρα σε μελέτες κτηματολογίου, σε κάποιες τροποποιήσεις που αποφάσισε η ΕΚΧΑ σε σχέση με τις προδιαγραφές του προηγούμενου διαγωνισμού (π.χ. πλήρης ηλεκτρονικοποίηση διαδικασιών, η αφαίρεση των εργασιών εκδίκασης και ενσωμάτωσης των αποτελεσμάτων των ενστάσεων από τις συμβάσεις, κ.ά.).
  • Διενεργήθηκε περαιτέρω μείωση της αμοιβής των μελετών, σε σχέση με τον ακυρωθέντα διαγωνισμό ΚΤΙΜΑ_13 (ο οποίος υπενθυμίζεται ότι είχε τιμολόγια μειωμένα κατά 25-30% σε σχέση με τους παλαιότερους διαγωνισμούς της ΕΚΧΑ).
  • Ο διαγωνισμός προκηρύσσεται στη δυσμενέστερη περίοδο της μελετητικής αγοράς, όπου ο συνδυασμός της οικονομικής κρίσης, της μεγάλης μείωσης της ζήτησης μελετητικών υπηρεσιών και του εντεινόμενου φαινομένου των ανεξέλεγκτων εκπτώσεων, έχει επιφέρει την πλήρη απαξίωση και τον ευτελισμό του κλάδου, με άμεση συνέπεια την δραματική συρρίκνωση και δρομολογούμενη πτώχευση των υγιών, δραστήριων και καταξιωμένων μελετητικών επιχειρήσεων, οι οποίες δεν μπορούν να λειτουργήσουν και να επιβιώσουν σ’ ένα τέτοιο διαμορφούμενο επιχειρηματικό περιβάλλον.
  • Ο διαγωνισμός αυτός συνδυάζεται με την ακύρωση του διαγωνισμού ΚΤΙΜΑ_13, στον οποίο είχαν αναδειχθεί προσωρινοί ανάδοχοι 17 ελληνικά σχήματα, στα οποία συμμετείχαν σχεδόν όλες οι εταιρείες τοπογραφικών μελετών της χώρας (≈ 70 εταιρείες).

Ας ελπίσουμε ότι τόσο η μελετητική αγορά, όσο και η Διοίκηση και τα στελέχη της ΕΚΧΑ ΑΕ, θα επιδείξουν την απαιτούμενη ωριμότητα, σύνεση και ευθύνη, αφενός για την άρτια και ποιοτική υλοποίηση του έργου, αφετέρου για την αποφυγή εξόντωσης (ή/και αυτοεξόντωσης) του μελετητικού κλάδου.Σχετικά Άρθρα

Τελευταία Νέα