Προδιαγραφές Εγκατάστασης, Λειτουργίας και Ελέγχου Ατμολεβήτων

10/10/2012  |  Επικαιρότητα   |   0 Σχόλια
Προδιαγραφές Εγκατάστασης, Λειτουργίας και Ελέγχου Ατμολεβήτων

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β 2656/28.09.2012 η Υ.Α. οικ. 10735/651/21.09.2012 «Εγκατάσταση, Λειτουργία και Έλεγχος Ατμολεβήτων».

Με την απόφαση αυτή, εκδίδονται και τίθενται σε ισχύ τεχνικές προδιαγραφές για την κατασκευή, την εγκατάσταση και τις απαιτήσεις για τους χώρους εγκατάστασης, την πρώτη θέση σε λειτουργία, την επίβλεψη της λειτουργίας, τη συντήρηση και τον έλεγχο των ατμολεβήτων, ήτοι των εξοπλισμών υπό πίεση που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ή την αποθήκευση ατμού ή υπέρθερμου νερού. Επίσης, καθορίζεται το είδος και η σοβαρότητα των παραβάσεων, οι επιπτώσεις και ο τρόπος υπολογισμού προστίμων.

Εξαιρούνται των διατάξεων της απόφασης αυτής οι λέβητες των πλοίων.Σχετικά Άρθρα

Τελευταία Νέα