Προδιαγραφές εκπόνησης μελετών για τον καθορισμό Ζωνών Υποδοχής Συντελεστή δόμησης (Ζ.Υ.Σ.) του άρθρου 4 του Ν.3044/2002

09/08/2016  |  Επικαιρότητα   |   0 Σχόλια
Προδιαγραφές εκπόνησης μελετών για τον καθορισμό Ζωνών Υποδοχής Συντελεστή δόμησης (Ζ.Υ.Σ.) του άρθρου 4 του Ν.3044/2002

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β 2435/05.08.2016 η απόφαση του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, “Προδιαγραφές εκπόνησης μελετών για τον καθορισμό Ζωνών Υποδοχής Συντελεστή δόμησης (Ζ.Υ.Σ.) του άρθρου 4 του Ν.3044/2002“.

Με την Υ.Α. αυτή εξειδικεύονται οι τεχνικές προδιαγραφές εκπόνησης των μελετών για τον καθορισμό των Ζωνών Υποδοχής Συντελεστή Δόμησης (ΖΥΣ), με σκοπό την πιλοτική εφαρμογή τους στην Περιφέρεια Αττικής. Οι μελέτες θα εκπονούνται σε δυο στάδια. Το Α΄Στάδιο “Ανάλυση – Διάγνωση – Εναλλακτικές προτάσεις”, θα περιλαμβάνει τη συγκέντρωση των εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων σε επίπεδο Δήμου, την ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης, τη διάγνωση των προβλημάτων, προοπτικών και τάσεων του Δήμου, τους υπολογισμούς πραγματικών στοιχείων και την υποβολή εναλλακτικών προτάσεων. Στο Β’ Στάδιο “Πρόταση ή εναλλακτικές προτάσεις” θα πραγματοποιείται επεξεργασία και αιτιολόγηση των εναλλακτικών προτάσεων και επιλογή της προκρινόμενης πρότασης. Ο έλεγχος της επάρκειας των υφιστάμενων εγκεκριμένων κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων για το συνολικό πληθυσμό της περιοχής μελέτης, όπως προκύπτει μετά τους υπολογισμούς του κεφαλαίου Α.2. του Α’ Σταδίου θα γίνεται με τα εκάστοτε ισχύοντα σταθερότυπα (ΦΕΚ 285/Δ/2004). Στις περιοχές που υπάρχουν ΓΠΣ μπορούν να λαμβάνονται τα δεδομένα αυτού. Οι μελέτες θα συνοδεύονται από χάρτες όπου θα απεικονίζονται το χωροταξικό πλαίσιο, το φυσικό-πολιτιστικό-αρχιτεκτονικό-ιστορικό περιβάλλον, η πολεοδομική οργάνωση των ΟΤΑ, τα εγκεκριμένα ρυμοτομικά σχέδια, τα ύψη των κτιρίων, οι εναλλακτικές προτάσεις και επιπλέον στοιχεία που θα είναι απαραίτητα για την τεκμηρίωση των εναλλκτικών προτάσεων.Σχετικά Άρθρα

Τελευταία Νέα

 • Υπογραφή νέας σύμβασης με το ΤΕΕ για το ΤΠΣ Άνδρου
    Η εταιρεία μας ΡΟΪΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε., σε συνεργασία με την εταιρεία ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε. - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, κατόπιν ανοικτού διαγωνισμού, ανέλαβε από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, το οποίο...
 • Νέος Κτιριοδομικός Κανονισμός
    Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β 3985/22.06.2023 η υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/66006/2360 Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας με θέμα: «Έγκριση Κτιριοδομικού Κανονισμού». Σκοπός του κανονισμού είναι η ρύθμιση της κατασκευής...
 • Υπογραφή νέας σύμβασης με το ΤΕΕ
    Η εταιρεία μας ΡΟΪΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε., σε συνεργασία με την εταιρεία ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε. - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, κατόπιν ανοικτού διαγωνισμού, ανέλαβε από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας το οποίο...
 • Υπογραφή 2ου & 3ου Κατασκευαστικού Συμβολαίου της Γ’ Φάσης Αποχέτευσης Λάρνακας
  Σε συνέχεια της υπογραφής του Κατασκευαστικού Συμβολαίου Γ2, το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας (ΣΑΛ) προχώρησε στην υπογραφή Συμφωνίας για άλλα δύο κατασκευαστικά Συμβόλαια της Γ’ Φάσης του Αποχετευτικού Συστήματος Λάρνακας: Στις 2/6/2023...
 • Υπογραφή νέας σύμβασης με την Ανάπλαση Αθήνας ΑΕ
  Υπογραφή νέας σύμβασης με την Ανάπλαση Αθήνας ΑΕ Η εταιρεία μας, κατόπιν σχετικού διαγωνισμού, ανέλαβε από την Ανάπλαση Αθήνας ΑΕ, την εκτέλεση της σύμβασης: «Μελέτη δημιουργίας μουσείου γλυπτικής Λουκίας Γεωργαντή». Η...