Προδιαγραφές και περιεχόμενα των Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης

27/07/2017  |  Επικαιρότητα   |   0 Σχόλια
Προδιαγραφές και περιεχόμενα των Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β 2331/07.07.2017 η υπ’ αριθ. 1058/1977/7.7.2017 Απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος & Ενέργειας και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων «Καθορισμός των Προδιαγραφών και του Περιεχομένου των Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης, στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων του N. 4351/2015 (ΦΕΚ 164 Α’)».

Με τα Διαχειριστικά Σχέδια Βόσκησης (Δ.Σ.Β.) επιδιώκεται η πλήρης και αντικειμενική απογραφή της φυσιογνωμίας, του καθεστώτος χρήσης και του παραγωγικού δυναμικού των βοσκήσιμων γαιών σε πανελλαδική κλίμακα με σύγχρονες τεχνολογίες, προκειμένου να γίνει ο χωρικός προσδιορισμός, να είναι γνωστή η ακριβής επιφάνειά τους, η αξιόπιστη εκτίμηση της βοσκοϊκανότητάς τους, η λιβαδική κατάσταση και να καταστεί δυνατή η διαίρεσή τους σε λιβαδικές μονάδες, οι οποίες θα κατανεμηθούν στη συνέχεια στους κτηνοτρόφους, ούτως ώστε να εξατομικευτεί η χρήση τους. Επιπλέον, καθορίζονται τα έργα υποδομής και οι βελτιώσεις βλάστησης που θεωρούνται απαραίτητες για την ανάπτυξη των βοσκήσιμων γαιών και την αύξηση της βοσκοϊκανότητάς τους. Το Δ.Σ.Β. ολοκληρώνεται με τον υπολογισμό του κόστους ανάπτυξης και την οργάνωση της διαχείρισης των βοσκήσιμων γαιών και του ζωικού κεφαλαίου.

Στην απόφαση προσαρτώνται τα ακριβή περιεχόμενα των Δ.Σ.Β. τα οποία συντάσσονται σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 4351/2015, ως ισχύει. Το παραδοτέο υλικό και τα γεωχωρικά δεδομένα που θα συμπεριλαμβάνονται σε αυτό, οφείλουν να είναι σύμφωνα με το μορφότυπο και τις απαιτήσεις ακριβείας της Εθνικής Γεωγραφικής Πληροφοριακής Βάσης Δεδομένων (ΕΓΠΒΔ) «Βοσκήσιμες Γαίες της Ελλάδας» του άρθρου 1 του Ν. 4351/2015 και να συμμορφώνονται στις προδιαγραφές λειτουργίας της, όπως αυτές καθορίζονται με την απόφαση που προβλέπεται στο άρθρο 11, παρ. 2, σημείο α του ν. 4351/2015.Σχετικά Άρθρα

Τελευταία Νέα