Προδιαγραφές Μελετών Προσαρμογής Κτηματολογικών Διαγραμμάτων

18/02/2013  |  Επικαιρότητα   |   0 Σχόλια
Προδιαγραφές Μελετών Προσαρμογής Κτηματολογικών Διαγραμμάτων

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β 135/29.1.2013 η απόφαση του ΟΚΧΕ 561/08/28.12.2012 Έγκριση των «Τεχνικών Προδιαγραφών Μελετών Προσαρμογής Κτηματολογικών Διαγραμμάτων λόγω επαναπροσδιορισμού θέσης και ορίων γεωτεμαχίων».

Με την απόφαση αυτή εκδίδεται και εγκρίνεται Τεύχος «Τεχνικών Προδιαγραφών των Μελετών Προσαρμογής Κτηματολογικών Διαγραμμάτων λόγω επαναπροσδιορισμού θέσης και ορίων γεωτεμαχίων». Η αναγκαιότητα έκδοσης των προδιαγραφών αυτών προέκυψε από τη μέχρι σήμερα λειτουργία του Εθνικού Κτηματολογίου στις περιοχές που είχαν ενταχθεί στα προγράμματα κτηματογράφησης των ετών 1997−1999 και έχουν βασικό σκοπό την πρόβλεψη μηχανισμού για την προσαρμογή των κτηματολογικών διαγραμμάτων, λόγω επαναπροσδιορισμού της θέσης και των ορίων των γεωτεμαχίων, με εφαρμογή νεότερων και ακριβέστερων μεθόδων μέτρησης και απεικόνισης, η οποία διαδικαστικά θα επισπεύδεται από τους φορείς του Εθνικού Κτηματολογίου και θα ολοκληρώνεται κατόπιν ανάθεσης και μέσα από διαδικασίες ευρύτερης δημοσιότητας και αποδοχής, όταν θα διαπιστώνεται αποδεδειγμένα ανάγκη για εκτεταμένη προσαρμογή της αποτύπωσης των ακινήτων στα κτηματολογικά διαγράμματα.

Στο ίδιο, επίσης, ΦΕΚ δημοσιεύτηκαν και οι κάτωθι αποφάσεις του ΟΚΧΕ:

  • Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 3 της αριθ. 538/02/9−2−2012 απόφασης του Δ.Σ. του Ο.Κ.Χ.Ε. (ΦΕΚ 502/Β΄/29−2−2012) για ρύθμιση τοπικής αρμοδιότητας της Επιτροπής Ενστάσεων, του τρόπου λειτουργίας της, της γραμματειακής της υποστήριξης και της αμοιβής των μελών και του γραμματέα της.
  • Παράταση των προθεσμιών για την υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων και την κατάθεση αιτήσεων διόρθωσης προδήλου σφάλματος, για τις περιοχές των μελετών ΚΤ−08 και ΚΤ−09.Σχετικά Άρθρα

Τελευταία Νέα