Προδιαγραφές, όροι και τεχνικές οδηγίες Σχεδίων Αστικής Προσβασιμότητας

03/12/2021  |  Επικαιρότητα   |   0 Σχόλια
Προδιαγραφές, όροι και τεχνικές οδηγίες Σχεδίων Αστικής Προσβασιμότητας

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β 5553/30.11.2021 η Υπουργική Απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/110088/887 “Προδιαγραφές, όροι και τεχνικές οδηγίες για την εκπόνηση «Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.)»”.

Ως «Σχέδιο Αστικής Προσβασιμότητας» (Σ.Α.Π.) ορίζεται το στρατηγικό σχέδιο των απαιτούμενων διαμορφώσεων, επεμβάσεων και κατασκευών για την εξασφάλιση της προσβασιμότητας που εκπονείται από τους δήμους για την περιοχή εντός των διοικητικών τους ορίων, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 10 του άρθρου 121 του Ν. 4819/2021 (…10. Οι Δήμοι Μητροπολιτικών Κέντρων, οι Μεγάλοι και Μεσαίοι Ηπειρωτικοί Δήμοι, οι Δήμοι Πρωτεύουσες Περιφερειακών Ενοτήτων, καθώς και οι Μεγάλοι και Μεσαίοι Νησιωτικοί Δήμοι, σύμφωνα με τις παρ. 6 και 8 του άρθρου 119 του N. 4759/2020 (Α’ 245), εκπονούν υποχρεωτικά έως και την 31η.12.2022 πρόγραμμα καθορισμού απαραίτητων παρεμβάσεων εξασφάλισης της προσβασιμότητας, των υπαίθριων κοινόχρηστων χώρων συμπεριλαμβανομένων των δικτύων πεζής μετακίνησης, των οδεύσεων διαφυγής, χώρων εκτόνωσης, σημείων προσωρινής περίθαλψης και σημείων καταφυγής των πολιτών εντός των διοικητικών τους ορίων (εφεξής ονομαζόμενο «Σχέδιο Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.)». Η εκπόνηση Σ.Α.Π. πραγματοποιείται είτε με ιδίους πόρους του δήμου είτε κατόπιν χρηματοδότησης από πόρους του Πράσινου Ταμείου ή του Ε.Σ.Π.Α.).

Στόχος του Σ.Α.Π. είναι να προσδιορίσει τα σημεία των απαιτούμενων διαμορφώσεων, επεμβάσεων και κατασκευών και τις προσβάσιμες γραμμικές διαδρομές μεταξύ αυτών ώστε να δημιουργείται σε επίπεδο δήμου ένα δίκτυο προσβάσιμων μετακινήσεων στην αρχή της «προσβάσιμης αλυσίδας» προς βασικές κοινόχρηστες και κοινωφελείς χρήσεις.

Με την απόφαση αυτή καθορίζονται οι προδιαγραφές – τεχνικές οδηγίες – απαιτήσεις σχεδιασμού, ο φορέας εκπόνησης, η ομάδα εργασίας και το περιεχόμενο των Σ.Α.Π., οι διαδικασίες έγκρισης, υλοποίησης, παρακολούθησης και αξιολόγησης της υλοποίησης των Σ.Α.Π., οι συμμετοχικές διαδικασίες και η χρηματοδότησή τους.Σχετικά Άρθρα

Τελευταία Νέα