Προδιαγραφές Σύνταξης των Μελετών Διαχείρισης Πάρκων και Αλσών

02/12/2020  |  Επικαιρότητα   |   0 Σχόλια
Προδιαγραφές Σύνταξης των Μελετών Διαχείρισης Πάρκων και Αλσών

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β 5283/1.12.2020 η απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/114537/5557: Τροποποίηση των Προδιαγραφών Σύνταξης των Μελετών Διαχείρισης Πάρκων και Αλσών.

Με την ως άνω απόφαση τροποποιείται η υπ’ αρ. 133384/6587/10.12.2015 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Προδιαγραφές Σύνταξης των Μελετών Διαχείρισης Πάρκων και Αλσών» (Β’ 2828), ως εξής: οι υποπερ. (iii), (v) και (vii) της περ. Β της παρ. 1 του άρθρου 3 «ΕΡΓΑ ΣΕ ΠΑΡΚΑ» (που αφορούν σε WC, αναψυκτήρια, κατασκευές για πολιτιστικές, εκπειδευτικές κλπ δραστηριότητες) αντικαθίστανται με νέες και προστίθενται οι υποπερ. (ix) και (x) μετά την υποπερ. (viii) της περ. Β της παρ. 1 του άρθρου 3 «ΕΡΓΑ ΣΕ ΑΛΣΗ», που αφορούν τους επιτρεπόμενους χώρους στάθμευσης, επιτρεπόμενα υλικά κατασκευών κλπ.

Η ισχύς της απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.Σχετικά Άρθρα

Τελευταία Νέα