ΠΔ 59/2018 για τις κατηγορίες και το περιεχόμενο των χρήσεων γης

04/07/2018  |  Επικαιρότητα   |   0 Σχόλια
ΠΔ 59/2018 για τις κατηγορίες και το περιεχόμενο των χρήσεων γης

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Α’ 114/29.06.2018 το Προεδρικό Διάταγμα υπ’ αριθ. 59/2018 «Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης».

Το νέο Π.Δ. αντικαθιστά το ομώνυμο προισχύον από 23-2/6-3-87 Π.Δ. (ΦΕΚ 166Δ/1987), το οποίο τέθηκε εκ νέου σε ισχύ μετά την κατάργηση των διατάξεων του Κεφαλαίου Β’ του Ν. 4269/2014.

Με το νέο Π.Δ. εμπλουτίζεται ο κατάλογος των ειδικών κατηγοριών και υποκατηγοριών χρήσεων, προκειμένου να προσαρμόζεται στις σύγχρονες ανάγκες και να εναρμονίζεται με το ισχύον σήμερα θεσμικό πλαίσιο. Παράλληλα επιχειρείται να επιλυθούν τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν από την ψήφιση και κατάργηση του Ν. 4269/2014.

Στο νέο Π.Δ. περιλαμβάνονται συνολικά δεκατρείς (13) Γενικές Κατηγορίες Χρήσεων και σαρανταεπτά (47) Ειδικές Κατηγορίες Χρήσεων, και οι υποκατηγορίες τους.

Σε σχέση με το από 23-2/6-3-87 Π.Δ προστίθενται:

  • Tέσσερις (4) νέες κατηγορίες γενικών χρήσεων.: η «Τεχνόπολις – Τεχνολογικό Πάρκο», οι «Εγκαστάσεις Αστικών Υποδομών Κοινής Ωφέλειας», οι «Ειδικές Χρήσεις» και η «Αγροτική Χρήση».
  • Εικοσιπέντε νέες (25) Ειδικές Κατηγορίες, σε αντικατάσταση – εξειδίκευση της ασαφούς κατηγορίας «Άλλες Ειδικές Χρήσεις»: «Πλυντήρια – λιπαντήρια αυτοκινήτων», «Συνεργεία», «Εγκαταστάσεις Εφοδιαστικής» στην οποία εντάσσονται οι αποθήκες χονδρικού εμπορίου, «Επαγγελματικά Εργαστήρια», «Εξορυκτικές δραστηριότητες», «Κ.Τ.Ε.Ο.», «Σταθμοί μεταφόρτωσης απορριμμάτων», «Εγκαταστάσεις ανακύκλωσης συσκευασιών και υλικών», «Γωνίες ανακύκλωσης και πράσινα σημεία», «Χώροι επεξεργασίας, αποθήκευσης και διάθεσης στερεών αποβλήτων και τοξικών αποβλήτων», «Χώροι επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων», «Εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ύδρευσης, τηλεπικοινωνιών, φυσικού αερίου και συναφείς εγκαταστάσεις» « εγκαταστάσεις Α.Π.Ε.», «Πάρκα κεραιών», «Στρατιωτικές εγκαταστάσεις», «Εγκαταστάσεις οχημάτων τέλους κύκλου ζωής», «Κοιμητήρια», «Κέντρα αποτέφρωσης νεκρών και οστών», «Σωφρονιστικά καταστήματα- φυλακές – κέντρα κράτησης»,  «Εγκαταστάσεις προσωρινής υποδοχής και φιλοξενίας μεταναστών/προσφύγων και ευάλωτων ομάδων», «Ιππόδρομος», «Πίστες αγώνων αυτοκινήτων και μοτοποδηλάτων», «Καζίνο», «Χώροι διεξαγωγής τεχνικών-ψυχαγωγικών και τυχερών παιγνίων», «Αστική γεωργία» και «Κατασκηνώσεις – Παιδικές εξοχές».
  • Συγχωνεύονται οι κατηγορίες «Ξενώνες μικρού δυναμικού» και «Ξενοδοχεία και λοιπές τουριστικές εγκαταστάσεις» στην Ειδική Κατηγορία « Τουριστικά καταλύματα, εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής και λοιπές τουριστικές επιχειρήσεις».
  • Μετονομάζονται οι κατηγορίες «Γραφεία – Τράπεζες Ασφάλειες – Κοινωφελείς Οργανισμοί» σε «Γραφεία –Κέντρα Έρευνας – Θερμοκοιτίδες Επιχειρήσεων», «Πρατήρια βενζίνης – υγραερίου» σε «Πρατήρια παροχής καυσίμων και ενέργειας», «Εγκαταστάσεις γεωργικών, δασικών, κτηνοτροφικών, αλιευτικών και λοιπών αγροτικών εκμεταλλεύσεων» σε «Αγροτικές εκμεταλλεύσεις – εγκαταστάσεις», ώστε να συμπεριληφθούν νέες κατηγορίες δραστηριοτήτων.

Στην κατεύθυνση της αποτελεσματικής προστασίας των περιοχών κατοικίας (άρθρα 2 & 3 του νέου Π.Δ.) καθορίζονται ανώτατα μεγέθη για επιμέρους ειδικές χρήσεις με στόχο τον περιορισμό όχλησης (λ.χ. υπεραγορές με μέγιστη συνολική επιφάνεια δόμησης 1500.τμ. σε περιοχές γενικής κατοικίας, ανώτατο δυναμικό εγκαταστάσεων προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών/προσφύγων και ευάλωτων ομάδων στις κατηγορίες περιοχών κατοικίας όπου είναι επιτρεπτή η ειδική κατηγορία χρήσης κ.λπ.).
Στις γενικές κατηγορίες 8 έως 11 (που αφορούν παραγωγικούς υποδοχείς και ζώνες) δίνεται η δυνατότητα ένταξης και πρόσθετων χρήσεων (π.χ. εμπόριο και παροχή προσωπικών υπηρεσιών σε περιοχές χονδρεμπορίου.

Στην γενική κατηγορία της αγροτικής χρήσης του άρθρου 14 πλέον των λοιπών αγροτικών εκμεταλλεύσεων επιτρέπονται συμπληρωματικές με την αγροτική εκμετάλλευση δραστηριότητες, όπως η μεταποίηση τοπικά παραγόμενων αγροτικών προϊόντων.

Επισημαίνεται ότι οι διατάξεις του Π.Δ. τίθενται γενικά σε εφαρμογή με την εκπόνηση ή και την αναθεώρηση του ισχύοντος πολεοδομικού σχεδιασμού (ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ σε εξέλιξη, ΤΧΣ, ΕΧΣ), αλλά ειδικά για τις περιοχές των άρθρων 5, 6, 7, και 10 του από 23-2/6-3-87 Π.Δ (μη οχλούσα και οχλούσα βιομηχανία βιοτεχνία, χονδρεμπόριο και κοινωνικές εξυπηρετήσεις) οι διατάξεις του νέου Π.Δ. έχουν άμεση ισχύ που σημαίνει ότι σε αυτές τις κατηγορίες περιοχών, παράλληλα με τις ήδη προβλεπόμενες από τα ΓΠΣ και ΣΧΟΟΑΠ χρήσεις ισχύουν και οι χρήσεις που προβλέπονται στα άρθρα 8, 11, 9 και 6 αντίστοιχα του νέου Π.Δ.

Ειδικότερα σε ό,τι αφορά τους περιορισμούς χρήσεων του νέου Π.Δ. στις περιοχές Αμιγούς Κατοικίας, δεν δίνεται η δυνατότητα χωροθέτησης Νηπιαγωγείων, παρά το γεγονός ότι αυτά εντάσσονται πλέον στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση, ενώ επιτρέπονται όλες οι υπόλοιπες βαθμίδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Αναφορικά με το καθεστώς χρήσεων γης των οριοθετημένων οικισμών, επιτρέπεται μεταβατικά και ως τη θεσμοθέτηση πολεοδομικού σχεδίου ο καθορισμός συγκεκριμένων χρήσεων (άρθρο 16).

Αναφορικά με τη δυνατότητα χωροθέτησης αστικών υποδομών κοινής ωφέλειας (ύδρευση, τηλεπικοινωνίες κτλ.) του άρθρου 12 και εκτός των εγκαταστάσεων ΜΜΜ για τις οποίες γίνεται ρητή αναφορά στις γενικές διατάξεις του άρθρου 17, προκύπτει ότι αυτές επιτρέπονται μόνον εντός των ειδικών περιοχών που καθορίζονται για το σκοπό αυτό κατά τον πολεοδομικό σχεδιασμό ή εντός των γενικών κατηγοριών κατά περίπτωση, εφόσον αναφέρονται.Σχετικά Άρθρα

Τελευταία Νέα