Διαχείριση Eργων

  • Εγκαταστάσεις επεξεργασίας & διάθεσης λυμάτων Δήμου Αλεξάνδρειας.
  • Εθνικό Θέατρο και Ενυδρείο Λευκάδας.
  • Έργα αποχέτευσης, επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων Ηγουμενίτσας.
  • Έργα αποχέτευσης, επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων Καλαμπάκας – Μετεώρων.
  • Έργα διαχείρισης υγρών και στερεών αποβλήτων Ολυμπιακού Ιππικού Κέντρου στο Μαρκόπουλο Αττικής.
  • Αναβάθμιση και επέκταση εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων πόλης Καβάλας.
  • Έργα ύδρευσης πόλης Βόλου.
  • Ύδρευση – Διυλιστήριο Ν. Ηλείας από λίμνη Πηνειού.