Τεχνολογίες Πληρoφορικής & Επικοινωνιών

  • Διάφορες εφαρμογές χωρικών βάσεων δεδομένων (GIS) και παρακολούθησης δικτύων (μελέτες διαχείρισης περιβάλλοντος, δίκτυα ύδρευσης και φυσικού αερίου, κεραίες κινητής τηλεφωνίας, κ.ά.).
  • Μελέτες δικτύων και συστημάτων Πληροφορικής και Επικοινωνιών για πλήθος κτιριακών και βιομηχανικών έργων.
  • Κτηματογράφηση, πολεοδόμηση και πράξη εφαρμογής επέκτασης σχεδίου πόλης Ανθούσας Αττικής.
  • Σύμβουλος της ΔΕΥΑ Βόλου για το έργο «Αυτοματοποίηση λειτουργίας – αυτόματος έλεγχος εσωτερικού και εξωτερικού υδραγωγείου» (κατάστρωση μοντέλου ελέγχου διαρροών δικτύου, παραμετροποίηση και λειτουργία της εφαρμογής, σύστημα αυτοματισμών, τηλελέγχου και τηλεχειρισμών, κ.λπ.).
  • Μελέτη Δημιουργίας Ψηφιακής Βάσης Δεδομένων Ενεργών Τίτλων για τις πόλεις Πολυγύρου, Ξάνθης, Κιλκίς, Αλεξανδρουπόλεως και Δράμας.